Kamervraag 2015Z08592

Het bericht “Russen: wel een Boek, niet van ons”

Ingediend 12 mei 2015
Beantwoord 1 juni 2015 (na 20 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid rampen verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z08592.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2747.html
1. NRC Handelsblad, 6 mei 2015
  • Vraag 1
    Heeft u kennisgenomen van het bericht «Russen: wel een Boek, niet van ons»?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Is het rapport, waarvan melding wordt gedaan in dit bericht, door officiële Russische instanties opgesteld? Zo ja, door welke? Hebben Russische autoriteiten medewerking verleend aan het opstellen van het rapport? Is het rapport door officiële Russische instanties aangeboden aan de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) en/of aan het Joint Investigation Team (JIT)? Zo nee, zal de OVV of het JIT hierom verzoeken bij de Russische autoriteiten?

    Het bericht in Novaya Gazeta stelt dat het gelekte rapport is opgesteld door «Russische ingenieurs, afkomstig uit het militair-industrieel complex». Om te voorkomen dat het kabinet de lopende onderzoeken doorkruist, doet het kabinet geen verdere navraag over de herkomst of inhoud van de publicatie van Novaya Gazeta en andere soortgelijke onderzoeken, maar laat dit aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Navraag bij het Openbaar Ministerie leert dat het rapport niet door Rusland via officiële kanalen aan hen is aangeboden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt desgevraagd dat «het onderzoek naar de oorzaak van de crash met vlucht MH17 in volle gang is. Gedurende het onderzoek geeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid geen inzicht in de informatie die al dan niet is verkregen ten behoeve van het onderzoek.»


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z08592
Volledige titel: Het bericht “Russen: wel een Boek, niet van ons”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2747
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ten Broeke over het bericht “Russen: wel een Boek, niet van ons”