Kamervraag 2014Z21356

Nep-kortingen die misleidend zijn voor consumenten

Ingediend 21 november 2014
Beantwoord 9 december 2014 (na 18 dagen)
Indiener Mei Li Vos (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht economie handel recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z21356.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-770.html
1. ANP Binnenland
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van berichtgeving over nep-kortingen die misleidend zijn voor consumenten, waarbij gesuggereerd wordt dat er een korting is op een eerdere hogere prijs, die er nooit geweest is?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat met name Bol.com, Wehkamp, Intertoys, Bart Smit, Blokker zich hieraan schuldig maken?

  Ik keur iedere vorm van misleiding af. Ik vind het belangrijk dat consumenten op basis van volledige en juiste informatie hun koopbeslissing kunnen nemen. De regels over oneerlijke handelspraktijken (afdeling 3a van titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) gebieden handelaren om transparant en volledig te zijn in de informatieverstrekking over bijvoorbeeld de prijs van een product. Ook is het handelaren op grond van deze wetgeving niet toegestaan om consumenten te misleiden over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Consumenten dienen aan de hand van de verstrekte informatie in staat te worden gesteld om een weloverwogen aankoopbeslissing te nemen. Het is niet aan mij om te beoordelen of in dit specifieke geval sprake is van misleiding die in strijd is met wettelijke bepalingen. Dit is aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als toezichthouder op deze regels en uiteindelijk aan de rechter. Wel merk ik op dat de aandacht van de Consumentenbond en de media voor de genoemde praktijken handelaren scherp houdt. Ten minste één handelaar heeft in reactie aan de Consumentenbond al aangegeven zijn praktijken aan te zullen passen.

 • Vraag 3
  Wat is uw oordeel in het algemeen over nep-kortingen die misleidend zijn voor consumenten, waarbij gesuggereerd wordt dat er een korting is op een eerdere hogere prijs, die er nooit geweest is? Is er sprake van oneerlijke handelspraktijken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is uw oordeel in het specifieke geval van bovengenoemde bedrijven? Is er sprake van oneerlijke handelspraktijken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u bovengenoemde specifieke gevallen voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt?

  De ACM is op de hoogte van de berichtgeving en de daarin genoemde specifieke gevallen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z21356
Volledige titel: Nep-kortingen die misleidend zijn voor consumenten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-770
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Mei Li Vos over Nep-kortingen die misleidend zijn voor consumenten