Kamervraag 2014Z18278

Misdaden van ISIS tegen Yezidi’s in Irak

Ingediend 16 oktober 2014
Beantwoord 29 oktober 2014 (na 13 dagen)
Indieners Han ten Broeke (VVD), Michiel Servaes (PvdA)
Beantwoord door Frans Timmermans (PvdA)
Onderwerpen criminaliteit internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z18278.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-382.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de bevindingen van de onderzoekers van het kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u de in deze rapportage gepubliceerde aantallen omtrent moord, verkrachting en slavernij bevestigen? Hoe kwalificeert u deze?

  Nee. Het kabinet beschikt niet over eigenstandige informatie die dergelijke berichten kan bevestigen.
  In algemene zin kan gesteld worden dat het kabinet vertrouwen heeft in de rapportage van het kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR).
  Het kabinet heeft meermaals aangegeven dat ISIS hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor zeer ernstige internationale misdrijven, zoals misdaden tegen de menselijkheid en genocide.

 • Vraag 3
  Beschikt u over cijfers, al dan niet aangeleverd door de Verenigde Naties, van het aantal Yezidi’s dat door ISIS-terroristen is vermoord of gevangengenomen? Zo ja, kunt u deze cijfers met de Kamer delen?

  De cijfers waarover het kabinet beschikt komen uit de meest recente rapportage (bijgevoegd) van OHCHR en UNAMI2 . Daarin wordt ingegaan op vermeende mensenrechtenschendingen, waaronder moord en detentie, in de periode van 6 juli tot en met 10 september. Het rapport stelt dat Yezidi’s, net als andere etnische en religieuze gemeenschappen, systematisch doelwit zijn van het geweld van ISIS.

 • Vraag 4
  Bent u voorts bekend met de berichten dat ISIS mosterdgas zou hebben ingezet? Hoe kwalificeert u deze berichten?2

  Het kabinet beschikt niet over eigenstandige informatie die dergelijke berichten kan bevestigen.

 • Vraag 5
  In hoeverre dragen de Nederlandse (militaire) inspanningen in Noord-Irak bij aan de bescherming van minderheden in de regio? Verwacht u dat de inzet van de coalitie op korte termijn zal leiden tot bevrijding van burgers die op dit moment gevangen zitten?

  De militaire inspanningen van de internationale coalitie dragen bij aan het vermogen van de Iraakse en Koerdische strijdkrachten om gebieden waarin minderheden door ISIS worden bedreigd opnieuw onder controle te krijgen. Nederland draagt bij aan dit doel door middel van de inzet van het luchtwapen en het trainen van lokale strijdkrachten. Voorts heeft Nederland middelen beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan vluchtelingen en ontheemden, waaronder minderheden. Het is moeilijk in te schatten of dit op korte termijn zal leiden tot bevrijding van burgers die gevangen zitten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z18278
Volledige titel: Misdaden van ISIS tegen Yezidi’s in Irak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-382
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke en Servaes over misdaden van ISIS tegen Yezidi’s in Irak (nieuwe versie)