Kamervraag 2014Z13405

Het voornemen van de marineleiding om tweedehands helikopters aan te schaffen

Ingediend 15 juli 2014
Beantwoord 19 augustus 2014 (na 35 dagen)
Indieners Angelien Eijsink (PvdA), Wassila Hachchi (D66), Raymond Knops (CDA)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z13405.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2727.html
1. Telegraaf, 11 juli 2014
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Marineleiding wil ruilheli’s kopen»?1

  De kop boven het bericht is niet juist. De uitspraken in De Telegraaf van 11 juli jl. zijn gedaan door de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Hij maakt geen deel uit van de marineleiding. De marineleiding heeft geen uitspraken gedaan over de aanschaf van helikopters.

 • Vraag 2
  Klopt dit bericht? Is de marine inderdaad voornemens tweedehands helikopters aan te schaffen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  In hoeverre past het voornemen van de marineleiding binnen de oplossing voor het probleem van een structureel tekort aan helikoptercapaciteit?

  Zoals ik heb gemeld in mijn brief van 27 juni jl. over de voortgang van het NH-90 project (Kamerstuk 2014Z12237), worden compenserende maatregelen uitgewerkt om het capaciteitstekort te verminderen dat door de corrosie- en slijtageproblematiek op korte tot middellange termijn wordt veroorzaakt. Daarbij wordt op de eerste plaats gedacht aan het langer aanhouden van de eigen Cougar-helikopters en bijvoorbeeld de inzet van helikopters van andere landen als boordhelikopter vanaf Nederlandse schepen.

 • Vraag 4
  Is het voornemen van de marineleiding kabinetsbeleid?

  Zie het antwoord op de vragen 1 en 2.

 • Vraag 5
  Is de aanschaf van tweedehands helikopters het plan B voor de helikoptercapaciteit van de krijgsmacht, indien zal blijken dat de laatste zeven Nederlandse NH90-helikopters niet worden afgenomen?

  Zoals ik heb gemeld in het algemeen overleg over de NH-90 op 2 juli jl., is alles erop gericht om de huidige problemen samen met NAHEMA en de fabrikant op te lossen.

 • Vraag 6
  Met welke middelen wordt de aanschaf van deze tweedehands helikopters gefinancierd?

  Zie het antwoord op de vragen 1 en 2.

 • Vraag 7
  In hoeverre is de aanschaf van tweedehands helikopters een oplossing voor het probleem van de opleiding van vliegers?

  De aanschaf van tweedehands helikopters is geen oplossing voor de opleiding van vliegers. De vliegers worden opgeleid voor een specifiek helikoptertype. Zij moeten bevoegd raken en blijven om op een bepaald luchtvaartuig te mogen vliegen en dat is niet mogelijk met een vervangend type.

 • Vraag 8
  Kunt u inzichtelijk maken welke risico’s er zijn verbonden aan de aanschaf van tweedehands helikopters en welke maatregelen daarom worden genomen?

  Er is geen sprake van de aanschaf van een ander helikoptertype.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z13405
Volledige titel: Het voornemen van de marineleiding om tweedehands helikopters aan te schaffen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2727
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Hachchi, Knops en Eijsink over het voornemen van de marineleiding om tweedehands helikopters aan te schaffen