Kamervraag 2014Z13031

Een tbs’er die 100 euro per dag vangt door getalm van de IND

Ingediend 4 juli 2014
Beantwoord 29 juli 2014 (na 25 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z13031.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2653.html
1. AD, 3 juli 2014
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Tbs’er vangt 100 euro per dag door getalm van de IND»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom wacht de IND (Immigratie- en naturalisatiedienst) zo lang met het ongewenst verklaren van deze crimineel, waardoor hij in Nederland kan blijven en ook nog 100 euro per dag krijgt?

  De IND heeft maatregelen genomen om dit soort situaties te voorkomen. IND-medewerkers worden door middel van een werkinstructie aangestuurd om binnen de wettelijke beslistermijn te beslissen en de werkprocessen zijn ingericht met inachtneming van de Wet dwangsom. Dit incident vormt aanleiding voor de IND om termijnoverschrijding extra onder de aandacht te brengen.

 • Vraag 3
  Wat doet u teneinde deze situatie en in vergelijkbare zaken zo snel mogelijk te beëindigen en de betreffende vreemdelinge(n) uit Nederland te verwijderen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is het waar dat Turkije geen Turkse TBS’ers terugneemt zodat Nederland waarschijnlijk met deze gevaarlijke persoon blijft zitten? Zo ja, wat onderneemt u teneinde Turkije op andere gedachten te brengen en om dit land duidelijk te maken dat het onacceptabel is de Nederlandse samenleving met illegale Turkse criminelen op te zadelen?

  Er is geen reden om aan te nemen dat Turkije tbs’ers met de Turkse nationaliteit niet terugneemt. De samenwerking tussen Nederland en Turkije op het terrein van terugkeer van vreemdelingen verloopt goed.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z13031
Volledige titel: Een tbs’er die 100 euro per dag vangt door getalm van de IND
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2653
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Helder over een tbs’er die 100 euro per dag vangt door getalm van de IND