Kamervraag 2014Z12613

Het bericht dat ING overweegt delen van haar hoofdkantoor te verhuizen naar Londen of Frankfurt

Ingediend 2 juli 2014
Beantwoord 11 juli 2014 (na 9 dagen)
Indiener Arnold Merkies (SP)
Beantwoord door Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z12613.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2501.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel: «ING broedt op verhuizen delen hoofdkantoor naar buitenland; Oorzaken zijn streng Nederlands bankbeleid en komst Europese bankenunie»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen of het bericht klopt dat ING overweegt delen van haar hoofdkantoor te verplaatsen naar het buitenland?

  Nee, dat kan ik niet bevestigen. Ik heb naar aanleiding van de berichtgeving in het FD contact gehad met ING en de bank heeft mij laten weten geenszins te overwegen het hoofdkantoor of delen daarvan naar het buitenland te verplaatsen.

 • Vraag 3
  Zo ja, hoe bent u daarvan op de hoogte gesteld en wat is daarop uw reactie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Klopt het dat De Nederlandsche Bank (DNB) op de hoogte is van deze plannen?

  Zoals hiervoor aangegeven, is een verhuizing van het hoofdkantoor van ING of delen daarvan niet aan de orde.

 • Vraag 5
  Behoort DNB er volgens u van op de hoogte te zijn indien een bank draaiboeken maakt om onderdelen van het hoofdkantoor naar het buitenland te verplaatsen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Vindt u het wenselijk dat een bank die staatssteun heeft gekregen, aanstalten maakt om Nederland (deels) te verlaten? Zo ja, waarom?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z12613
Volledige titel: Het bericht dat ING overweegt delen van haar hoofdkantoor te verhuizen naar Londen of Frankfurt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2501
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Merkies over het bericht dat ING overweegt delen van haar hoofdkantoor te verhuizen naar Londen of Frankfurt