Kamervraag 2014Z10694

Het tekort aan woningen voor ex-asielzoekers

Ingediend 11 juni 2014
Beantwoord 2 juli 2014 (na 21 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen huisvesting immigratie migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z10694.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2407.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel over het tekort aan woningen voor ex-asielzoekers?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe zijn de huidige regels omtrent de huisvesting van ex-asielzoekers met een verblijfsstatus en een partner met een zelfstandige woonruimte? Mogen zij bij hen intrekken en vanaf wanneer?

  Er zijn geen belemmeringen voor een vergunninghouder (een asielzoeker die een verblijfsvergunning op grond van de Vreemdelingenwet heeft ontvangen) om, nadat hij of zij een verblijfsdocument heeft ontvangen, bij een al gehuisveste partner te gaan wonen. Zodra de vergunninghouder aangeeft bij de partner te willen wonen, wordt deze hierin gefaciliteerd. In uw voorstel zie ik dan ook geen oplossing voor de in het artikel vermelde tekort aan woningen voor de huisvesting van vergunninghouders.

 • Vraag 3
  Zou een deel van het huisvestingsprobleem mogelijk weggenomen kunnen worden door deze regeling aan te passen en toe te staan dat ex-asielzoekers met een partner – indien zij dit beiden willen – direct na het verkrijgen van een verblijfsstatus bij de partner mogen intrekken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Ziet u mogelijke voordelen van dit voorstel? Zo ja, welke? Zo nee, welke nadelen kleven er volgens u dan aan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Indien u vertrouwen heeft in een dergelijke maatregel overweegt u dan deze in te voeren en zo ja, wanneer?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z10694
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het tekort aan woningen voor ex-asielzoekers (ingezonden 11 juni 2014).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2407
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het tekort aan woningen voor ex-asielzoekers (ingezonden 11 juni 2014).