Kamervraag 2013Z13044

Het bericht dat justitie door uitzetting een moeder van haar kinderen wil scheiden

Ingediend 24 juni 2013
Beantwoord 8 juli 2013 (na 14 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z13044.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2776.html
  • Vraag 1
    Herinnert u zich de eerdere vragen over het bericht dat de Dienst Terugkeer & Vertrek een Marokkaanse moeder uit wil zetten, terwijl haar minderjarige kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben?

    Ja.

  • Vraag 2
    Bent u bereid om betreffende vragen voor het zomerreces te beantwoorden, omdat de moeder op dit moment in vreemdelingendetentie zit?

    Ik heb de vragen zo spoedig mogelijk beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z13044
Volledige titel: Het bericht dat justitie door uitzetting een moeder van haar kinderen wil scheiden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2776
Volledige titel: Antwoord vragen Gesthuizen over het bericht dat justitie door uitzetting een moeder van haar kinderen wil scheiden