Kamervraag 2013Z11278

De mensenrechtennota

Ingediend 5 juni 2013
Beantwoord 10 juni 2013 (na 5 dagen)
Indieners Harry van Bommel (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Joël Voordewind (CU), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z11278.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2525.html
 • Vraag 1
  Wanneer komt de mensenrechtennota, die voor 31 mei was toegezegd, naar de Kamer?

  De mensenrechtenbrief wordt direct nadat de Ministerraad deze heeft goedgekeurd aan de Kamer aangeboden. Toezending van de brief voor 31 mei is overigens niet aan de Kamer toegezegd.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de oude mensenrechtennota gewoon nog uitgangspunt van beleid is? Zo nee, wat is dan het uitgangspunt van beleid?

  In de brief zal worden aangegeven waar sprake is van continuïteit en waar nieuwe accenten worden gezet.

 • Vraag 3
  Hoeveel geld is er uitgegeven via het mensenrechtenfonds sinds het aantreden van het nieuwe kabinet, zonder een mensenrechtennota van een nieuw kabinet?

  Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet zijn lopende verplichtingen uit het mensenrechtenfonds nagekomen.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen voor donderdag 6 juni beantwoorden?

  De vragen zijn heden, op 6 juni, beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z11278
Volledige titel: De mensenrechtennota
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2525
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Sjoerdsma, Van Bommel en Voordewind over de mensenrechtennota