Kamervraag 2013Z08490

De ontvoering van de twee Syrische bisschoppen

Ingediend 24 april 2013
Beantwoord 21 mei 2013 (na 27 dagen)
Indieners Han ten Broeke (VVD), Harry van Bommel (SP), Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), Désirée Bonis (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA), Bram van Ojik (GL), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z08490.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2304.html
1. Zie persbericht van ABM, Aramese Beweging voor Mensenrechten
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de ontvoering van de twee bisschoppen in Syrië?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat zij zijn ontvoerd en hun chauffeur is gedood tijdens de ontvoering?

  Over de precieze omstandigheden van de ontvoering van bisschop Boulos Yazigi en bisschop Yohanna Ibrahim en de concrete vraag of hun chauffeur hierbij is gedood is het niet mogelijk nadere inlichtingen te verschaffen. Er zijn conflicterende berichten over het al dan niet vrijkomen van de bisschoppen, op basis waarvan ik geen stellige uitspraken over de huidige status van de bisschoppen kan doen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid bilateraal en in samenspraak met uw Europese collega's actie te ondernemen om bemiddeling te vragen van de strijdende partijen om tot zo spoedig mogelijke vrijlating te komen van de twee bisschoppen?

  Nederland is samen met een aantal andere EU-lidstaten actief betrokken bij pogingen de bisschoppen vrij te krijgen. Nederland staat in nauw contact met de Syrische oppositie in den brede, waaronder de Syrische Oppositie Coalitie, over de ontvoering. De Nederlandse vertegenwoordiger bij de Syrische oppositie heeft de grote zorg van de Nederlandse regering over het lot van de bisschoppen en toenemende ontvoeringen in het algemeen bij de interim--voorzitter van de Coalitie, George Sabra, overgebracht en spoort aan tot inspanningen om de bisschoppen vrij te krijgen en de openbare orde in door oppositie gecontroleerde gebieden te verbeteren. Hoge Vertegenwoordiger Ashton heeft in een persverklaring opgeroepen de bisschoppen onmiddellijk vrij te laten.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de Kamer te informeren over uw inspanningen hiertoe?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z08490
Volledige titel: De ontvoering van de twee Syrische bisschoppen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2304
Volledige titel: Antwoord vragen Voordewind, Bonis, Omtzigt, Ten Broeke, Sjoerdsma, Van Bommel, Van der Staaij en Van Ojik over de ontvoering van twee Syrische bisschoppen