Kamervraag 2012Z17371

Diplomatieke betrekkingen met Iran

Ingediend 12 oktober 2012
Beantwoord 30 oktober 2012 (na 18 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z17371.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-402.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Canada sluit ambassade in Iran en zet Iraanse diplomaten uit»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe kwalificeert u Canada’s besluit om Iran aan te merken als staatssponsor van terreur en grootste bedreiger van de wereldvrede op basis van de volgende feiten:

  De zorgen van Canada over diverse aspecten van het Iraans buitenlands beleid, worden door het kabinet gedeeld.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het diplomatieke spoor met betrekking tot Iran een doodlopend spoor is gebleken en het nu meer dan ooit noodzakelijk is Iran te isoleren, daar zij het gewelddadige Syrische regime steunt, zelfs in VN-verband antisemitische toespraken houdt en haar nucleaire activiteiten ondanks alle diplomatieke druk een exorbitante vlucht hebben genomen?

  Nederland maakt zich zorgen over Irans nucleaire programma, de mensenrechtensituatie en de negatieve rol van het land in de regio. Zo heb ik tijdens de AVVN in New York nog de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Salehi aangesproken op de steun die het land verleent aan het regime van Assad in Syrië en Hezbollah.
  Het kabinet acht het belangrijk om een communicatiekanaal met de Iraanse regering open te houden. Via diplomatie en sancties oefent Nederland, bilateraal en als lid van de EU, maximale druk uit op het Iraanse regime om het beleid op bovenstaande gebieden te wijzigen. Het is nu niet het moment om te speculeren over andere opties, noch deze uit te sluiten. Diplomatieke betrekkingen stellen ons daarenboven in staat om de belangen van Nederlanders in Iran te behartigen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid in navolging van Canada de diplomatieke betrekkingen met Iran op te schorten en hier ook in EU-verband voor te pleiten? Zo nee, hoe kunt u dit rijmen met uw pleidooi in de EU om Hezbollah, de proxy van Iran, als terroristische groepering aan te merken als u Iran zelf niet als staatssponsor van terreur beschouwt en daar naar handelt?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Mocht u onverhoopt niet bereid zijn tot het opschorten van de diplomatieke betrekkingen met Iran, bent u dan wel bereid de diplomatieke betrekkingen met Iran tot een absoluut minimum te reduceren? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord op vraag 3 en 4.

 • Vraag 6
  Wilt u deze vragen voor 23 oktober 2012 12.00 uur beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z17371
Volledige titel: Diplomatieke betrekkingen met Iran
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-402
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid De Roon over herziening van de diplomatieke betrekkingen met Iran