Kamervraag 2012Z15954

De vervolging door het Hof van Justitie van de Bonairiaanse gedeputeerde Burney El Hage en de oud-bestuurder Ramoncito Booi voor onder andere hypotheekfraude en valsheid in geschrifte

Ingediend 18 september 2012
Beantwoord 11 oktober 2012 (na 23 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur criminaliteit de nederlandse antillen en aruba openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15954.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-255.html
 • Vraag 1
  Weet u van de vervolging door het Hof van Justitie van de Bonairiaanse gedeputeerde Burney El Hage en de oud-bestuurder Ramoncito Booi voor onder andere hypotheekfraude en valsheid in geschrifte?
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat gedeputeerde El Hage op non-actief moet worden gesteld tijdens het strafonderzoek? Zal er een tijdelijke vervanger worden aangesteld? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Heeft u aanwijzingen dat er sprake is van corruptie op andere niveaus van het eilandbestuur op Bonaire? Is hier onderzoeken naar gedaan? Zo ja, bent u van mening dat er actie moet worden ondernomen om de corruptie terug te dringen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van het project tot versterking van het lokale bestuur? Kunt u hierbij aangeven wat de rol van de Rijksvertegenwoordiger is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15954
Volledige titel: De vervolging door het Hof van Justitie van de Bonairiaanse gedeputeerde Burney El Hage en de oud-bestuurder Ramoncito Booi voor onder andere hypotheekfraude en valsheid in geschrifte
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-255
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Bosman over de vervolging door het Hof van Justitie van de Bonairiaanse gedeputeerde El Hage en de oud-bestuurder Booi voor hypotheekfraude en valsheid in geschrifte