Kamervraag 2012Z15687

De uitgezette Libiër Abu Farsan

Ingediend 7 september 2012
Beantwoord 15 oktober 2012 (na 38 dagen)
Indieners Harry van Bommel , Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door Leers , Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15687.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-272.html
1. «Nederland zette Libiër uit op last van CIA», De Volkskrant, 6 september 2012.
2. http://www.hrw.org/news/2012/09/05/us-torture-and-rendition-gaddafi-s…
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Nederland zette Libiër uit op last van CIA»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat de Libiër Muhammed Abu Farsan in 2004 op Schiphol asiel aanvroeg, dat dit werd geweigerd en dat hij later dat jaar naar Soedan werd uitgezet? Is het verder waar dat Abu Farsan in Soedan gevangen werd gezet, daar werd ondervraagd door een individu die zich identificeerde als CIA-agent en vervolgens naar Libië werd overgebracht? Indien neen, wat zijn dan de feiten?
 • Vraag 3
  Kunt u toelichten waarom Abu Farsan volgens de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) in het systeem van de IND niet is terug te vinden? Is er contact opgenomen met Human Rights Watch voor meer specifieke informatie over Abu Farsan? Indien neen, bent u bereid dit alsnog te doen?
 • Vraag 4
  Op grond waarvan is de Libiër naar Soedan uitgewezen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Deelt u de opvatting van Human Rights Watch dat Soedan onvoldoende bescherming bood voor uitzetting naar Libië, waarvan bekend was dat er een grote kans bestond dat een gevangene blootgesteld kon worden aan marteling?2 Indien neen, waarom niet?
 • Vraag 6
  Hoe beoordeelt u de constatering van Human Rights Watch dat er serieuze aanwijzingen zijn dat de Amerikaanse geheime dienst CIA en de Britse geheime dienst MI6 hebben aangedrongen op uitlevering van Abu Farsan? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 7
  Bent u bekend met de constatering van Human Rights Watch dat «the Tripoli Documents contain information suggesting Dutch officials might have been aware that Abu Farsan would ultimately be sent to Libya from Sudan»? Hoe beoordeelt u deze constatering? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 8
  Deelt u de constatering van Human Rights Watch dat «to the extent they [Dutch officials] knew that there was a genuine risk he [Abu Farsan] would be returned to Libya, they violated his rights against unlawful return»? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 9
  Bent u bereid tegemoet te komen aan de oproep van Human Rights Watch om een onafhankelijk Nederlands onderzoek in te stellen naar de zaak Abu Farsan dat mede ingaat op de rol van de CIA en MI6 bij de uitlevering van Abu Farsan aan Soedan? Indien neen, waarom niet?
 • Mededeling - 26 september 2012

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Van Bommel en Gesthuizen (beiden SP) over de uitgezette Libiër Abu Farsan (ingezonden 7 september 2012), deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn. Beantwoording zal plaatsvinden zodra meer informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15687
Volledige titel: De uitgezette Libiër Abu Farsan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-272
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Bommel en Gesthuizen over de uitgezette Libiër A.F.