Kamervraag 2012Z15159

Het martelen van een Molukse demonstrant

Ingediend 17 augustus 2012
Beantwoord 3 oktober 2012 (na 47 dagen)
Indieners Harry van Bommel (SP), Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15159.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-170.html
1. «Urgent Action: Prisoner of Conscience Beaten», 8 August 2012, Amnesty International.
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het «urgent action» bericht van Amnesty International inzake de gevangene Johan Teterissa?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de heer Teterissa is geslagen met kabels en dat hem medische verzorging is onthouden? Kunt u tevens bevestigen dat de heer Teterissa al reeds eerder zwaar is mishandeld in de gevangenis? Zo ja, deelt u de mening dat de autoriteiten hiermee fundamentele mensenrechten met voeten treden?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat de heer Teterissa zonder medeweten van zijn advocaten is overgeplaatst naar een andere gevangenis? Is het waar dat hij en andere gevangenen eerder in de Madiun-gevangenis geen toegang hadden tot schoon drinkwater? Kunt u bevestigen dat hij in juni 2007 tijdens een vreedzame demonstratie is gearresteerd en sindsdien een gevangenisstraf van 15 jaar moet uitzitten?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om uw ambtsgenoot met spoed te verzoeken de heer Teterissa medische hulp te verlenen? Bent u tevens bereid uw afkeuring uit te spreken over dergelijke martelpraktijken en de autoriteiten aan te spreken op de verantwoordelijkheid om fundamentele mensenrechten, waaronder die van gevangenen, te waarborgen? Bent u tot slot bereid om uw ambtsgenoot te verzoeken om de heer Teterissa en andere politieke gevangenen zo spoedig mogelijk vrij te laten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15159
Volledige titel: Het martelen van een Molukse demonstrant
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-170
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Voordewind en Van Bommel over het martelen van een Molukse demonstrant