Kamervraag 2012Z15068

De "diaspora-belasting" voor Eritrese Nederlanders

Ingediend 14 augustus 2012
Beantwoord 4 oktober 2012 (na 51 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen belasting financiën internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15068.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-225.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Eritrese Nederlanders betalen onder dwang oorlogsgeld»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven of het klopt dat het Eritrese consulaat Eritrese Nederlanders dwingt om 2 % van hun inkomen af te staan?

  De Eritrese overheid int sinds 1994 via de ambassades en consulaten een 2% «Development and Rehabilitation» inkomensbelasting onder Eritrese burgers in het buitenland. Het heffen van een dergelijke belasting is in Nederland niet illegaal, evenmin het onthouden van overheidsdiensten bij weigering om te betalen. Volgens een rapport van 13 juli jl. van de VN Monitoring Group on Somalia and Eritrea zou dergelijke belastingheffing door ambassades en consulaten gepaard gaan met intimidatie, bedreiging en dwang.
  Voor het vaststellen of misdrijven als afpersing en soortgelijke delicten aan de orde zijn, zijn politie en het openbaar ministerie (OM) in belangrijke mate afhankelijk van aangifte en melding door de slachtoffers. Zodra er aangifte is gedaan zal de politie onder leiding van het OM daar onderzoek naar doen. Lopende een onderzoek worden geen mededelingen daarover gedaan.

 • Vraag 3
  Zo ja, dient deze zogenaamde «diaspora-belasting» – zoals een VN-rapport2 deze praktijken duidde – te worden overgemaakt aan de Eritrese overheid of familieleden in Eritrea?

  Deze belasting wordt via Eritrese ambassades of consulaten overgemaakt aan de Eritrese overheid.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of deze financiële middelen inderdaad worden aangewend voor de financiering van terroristische activiteiten door al-Shabaab, waarmee wellicht ook de piraterij in Somalië ondersteund wordt, zoals het genoemde artikel stelt?

  De UN Monitoring Groupdoet onderzoek naar onder andere deze kwestie. In haar meest recente rapport van 13 juli jl. heeft de groep geen bewijs kunnen vinden van steun door Eritrea aan Al-Shabaab.

 • Vraag 5
  Als deze berichten kloppen, bent u dan bereid om de Eritrese afgevaardigde in Nederland hierop aan te spreken?

  De Eritrese tijdelijk zaakgelastigde is op 16 augustus op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om opheldering te geven over de inning van belasting en fondsenwerving onder de Eritrese diaspora in Nederland.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven of andere landen soortgelijke activiteiten bezigen, en zo ja, welke landen?

  Vergelijkbare activiteiten van andere landen zijn mij niet bekend.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15068
Volledige titel: De "diaspora-belasting" voor Eritrese Nederlanders
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-225
Volledige titel: Antwoord vragen Ten Broeke over de 'diaspora-belasting' voor Eritrese Nederlanders