Kamervraag 2012Z14866

Het bericht ‘Politietop moet mond houden over wietpas’

Ingediend 3 augustus 2012
Beantwoord 29 augustus 2012 (na 26 dagen)
Indiener Magda Berndsen (D66)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14866.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3321.html
1. HP/De Tijd, 1 augustus 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Politietop moet mond houden over wietpas»?1

  Ja

 • Vraag 2
  In hoeverre klopt de uitspraak van de oud-voorzitter van de Nederlandse Politiebond dat «de angst onder politieambtenaren in de top is heel sterk. Sterker dan je zou mogen verwachten en dan wenselijk is»?

  De politie heeft mij toegezegd dat zij handhaaft wat is afgesproken. Een spreekverbod is niet aan de orde.

 • Vraag 3
  Zin er kritische meningen geuit in de politietop over de wietpas? Zo ja, wat is dan de kritiek van de politietop op de wietpas?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Zijn er politiefunctionarissen berispt of uit hun functie gezet dan wel zelf opgestapt na kritiek op het beleid?

  Nee

 • Mededeling - 24 augustus 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Berndsen (D66) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Politietop moet mond houden over wietpas» (ingezonden 3 augustus 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14866
Volledige titel: Het bericht ‘Politietop moet mond houden over wietpas’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3321
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Berndsen-Jansen met betrekking tot de politietop en de wietpas