Kamervraag 2012Z14600

Het volledig schrappen van financiering van het Institut Néerlandais

Ingediend 18 juli 2012
Beantwoord 1 oktober 2012 (na 75 dagen)
Indieners Henk Jan Ormel (CDA), Marieke van der Werf (CDA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14600.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-160.html
1. de Volkskrant, 16 juli 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Boosheid bij Institut Néerlandais»?1
 • Vraag 2
  Kunt u toelichten waarom de subsidie per 2015 volledig gestopt wordt, terwijl eerder was aangekondigd dat de subsidie met 20% verlaagd zou worden?
 • Vraag 3
  Klopt het dat naar aanleiding van de eerder voorgenomen bezuiniging van 20% het Institut Néerlandais nieuwe zakelijke en culturele partners heeft gezocht en gevonden? Deelt u de mening dat dit een goede ontwikkeling is en dat dit soort nieuwe partnerschappen juist bevorderd moet worden? Bent u het eens met het standpunt van het Institut Néerlandais dat met het volledig schrappen van de subsidie dit soort initiatieven de nek wordt omgedraaid? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Klopt het dat het ministerie van Buitenlandse Zaken al in mei van plan was om de huur op te zeggen van het pand waar het Institut Néerlandais is gevestigd? Zo ja, waarom informeert u de Kamer daar dan pas tijdens het zomerreces over?
 • Vraag 5
  Hoe ziet u dat de unieke functies die het Institut Néerlandais heeft, zoals het onderdak bieden aan wetenschappers, worden overgenomen door de ambassade?
 • Vraag 6
  Hoe is het feit dat u in debatten over internationaal cultuurbeleid het belang van Nederlandse cultuur in het buitenland voor economische doelen heeft geroemd, te rijmen met de sluiting van deze vooruitgeschoven Nederlandse culturele post?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat met de sluiting van het Institut Néerlandais niet alleen een belangrijk Nederlands wetenschappelijk en cultureel bureau in Frankrijk verloren gaat, maar ook – gezien de lange historie van het instituut – belangrijk cultureel erfgoed?
 • Vraag 8
  Kunt u inzicht geven in het proces dat naar uw mening nu gevolgd moet worden tot aan de sluiting van het Institut Néerlandais?
 • Vraag 9
  Bent u bereid om het besluit om de financiering van het Institut Néerlandais per januari 2015 volledig te schrappen, uit te stellen tot na de verkiezingen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14600
Volledige titel: Het volledig schrappen van financiering van het Institut Néerlandais
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-160
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van der Werf en Ormel over het ‘volledig schrappen van financiering van het Institut Néerlandais’