Kamervraag 2012Z12661

Het besluit van de Oegandese regering om 38 Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) te verbieden omdat deze homoseksualiteit promoten

Ingediend 22 juni 2012
Beantwoord 12 juli 2012 (na 20 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z12661.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3007.html
1. NOS – 20 juni 2012 – Uganda verbiedt 38 ngo’s.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving over het verbod dat Oegandese regering heeft ingesteld voor 38 NGO's omdat deze organisaties homoseksualiteit promoten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u toelichten om welke organisaties het precies gaat? Worden er door deze maatregelen ook Nederlandse NGO's verboden in Oeganda?

  De Oegandese minister van Ethiek en Integriteit, Simon Lokodo, heeft een oproep gedaan 38 hulporganisaties te verbieden omdat ze homoseksualiteit zouden propageren. De Oegandese NGO-Raad, die belast is met de registratie van NGO’s, heeft echter te kennen gegeven niet van plan te zijn naar aanleiding van die oproep actie te ondernemen.
  De positie van homoseksuelen is een regelmatig terugkerend agendapunt in de politieke dialoog die Nederland zowel bilateraal als in EU-verband met Oeganda voert.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om op bilateraal en EU-niveau de Oegandese autoriteiten aan te spreken op het gegeven dat deze maatregel absoluut in strijd is met de internationale verplichtingen die Oeganda is aangegaan op het gebied van mensenrechten? Indien ja, bent u bereid om de Kamer te informeren over uw inspanningen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z12661
Volledige titel: Het besluit van de Oegandese regering om 38 Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) te verbieden omdat deze homoseksualiteit promoten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3007
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Timmermans over het besluit van de Oegandese regering om 38 Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) te verbieden omdat deze homoseksualiteit promoten