Kamervraag 2012Z12005

Het artikel ‘Grote schoonmaak binnen GVB-top’

Ingediend 14 juni 2012
Beantwoord 22 juni 2012 (na 8 dagen)
Indiener Hero Brinkman (Lid-Brinkman)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen bestuur gemeenten organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z12005.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2910.html
  • Vraag 1
    Klopt het dat het GVB-rapport niet openbaar gemaakt kan worden? Deelt u de mening dat dit rapport wel degelijk openbaar gemaakt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

    Blijkens de brief van het College van BenW van Amsterdam aan de Amsterdamse gemeenteraad d.d. 14 juni jongstleden heeft het College geheimhouding als bedoeld in artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet opgelegd ten aanzien van de inhoud van de rapportage. De fractievoorzitters van de partijen in de raad hebben de rapportage vertrouwelijk ter inzage voorgelegd gekregen. Aangezien het GVB een zelfstandige NV is, is het niet aan mij maar aan de RvC en de gemeente Amsterdam om de status van dit rapport te bepalen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z12005
Volledige titel: Het artikel ‘Grote schoonmaak binnen GVB-top’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2910
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Brinkman over het artikel “Grote schoonmaak binnen GVB-top”