Kamervraag 2012Z12001

Het bericht ‘Politie ‘laks’ bij grote wietzaak Nederhorst’

Ingediend 14 juni 2012
Beantwoord 6 juli 2012 (na 22 dagen)
Indieners Maarten Haverkamp (CDA), Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z12001.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2965.html
1. Gooi en Eemlander d.d. 8 juni 2012.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Politie laks bij grote wietzaak Nederhorst»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de politie geen prioriteit geeft aan het bestrijden van illegale wietkwekerijen in de Gooi en Vechtstreek? Zo ja, komt dit overeen met het landelijke beleid dat gericht is op aanscherping van het drugsbeleid?

  Nee. Het korps Gooi en Vechtstreek heeft in december 2011 een hennepconvenant afgesloten met gemeenten, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, UWV, SVB en netbeheerders.
  Het korps heeft daarnaast gespecialiseerde henneprechercheurs en werkt in bovenregionaal verband nauw samen met politieregio’s Flevoland en Utrecht om de georganiseerde hennepcriminaliteit aan te pakken.
  Ook heeft de regio samen met Flevoland een Regionaal Coördinatie Punt Hennep (RCP) dat ruimingen coördineert en ondersteunt het bij het opmaken van ontnemingsrapportages en beslagleggingen.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de politie in de Gooi en Vechtstreek één keer per maand een wietruimdag houdt? Waarom geeft de politie aan dat, als iemand een strafbaar feit komt melden, er maar één keer per maand naar wordt gekeken?

  Nee. De wietruimdagen worden in de regio Gooi en Vechtstreek ingepland afhankelijk van het aanbod aan meldingen. Ruimingen vinden waar mogelijk gepland plaats om, conform de landelijke afspraken, kosten te besparen. Verder vinden regelmatig ad hoc ruimingen plaats, omdat wietkwekerijen op heterdaad worden ontdekt en/of sprake is van gevaarzetting en/of uit informatie blijkt dat de kwekerij voor de geplande ruimdag zal worden geoogst.
  In 2011 hebben in de regio Gooi en Vechtstreek 63 ruimingen plaatsgevonden. In 2012 hebben tot en met 6 juni j.l. 26 ruimingen plaatsgevonden. Het betrof veelal heterdaadruimingen.

 • Vraag 4
  Is de verdachte in onderhavige zaak reeds getraceerd dan wel aangehouden? Zo nee, waarom niet?

  De verdachte is inmiddels in verband een andere zaak aangehouden. Hij is aangehouden voor een andere hennepzaak samen met twee andere verdachten. Het onderzoek loopt nog.

 • Vraag 5
  Hebt u naar aanleiding van deze zaak contact opgenomen met de politieregio Gooi en Vechtstreek?

  Ja.

 • Mededeling - 4 juli 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Haverkamp en Çörüz (beiden CDA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Politie «laks» bij grote wietzaak Nederhorst» (ingezonden 14 juni 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z12001
Volledige titel: Het bericht ‘Politie ‘laks’ bij grote wietzaak Nederhorst’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2965
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Haverkamp en Çörüz over het bericht `Politie `laks' bij grote wietzaak Nederhorst'