Kamervraag 2012Z10957

Het artikel ‘27 Weken zwangere toeriste niet welkom’

Ingediend 1 juni 2012
Beantwoord 26 juni 2012 (na 25 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Liesbeth Spies (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10957.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2893.html
1. Antilliaans Dagblad, woensdag 30 mei 2012.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het artikel «27 weken zwangere toeriste niet welkom»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat een 27 weken zwangere Nederlandse vrouw de toegang tot Curaçao werd geweigerd omdat een eventuele bevalling wel eens ten koste had kunnen gaan van de Curaçaose overheid?

  Door een fout van een individuele immigratiefunctionaris op Hato Airport heeft een Nederlandse vrouw niet direct toegang gekregen tot Curaçao, terwijl zij wel in bezit was van een geldig paspoort. Toen de fout aan het licht kwam is de toeriste meteen toegelaten.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of er vaker Nederlanders met een geldig paspoort de toegang tot Curaçao wordt geweigerd? Zo ja, wat zijn hiervoor de redenen? Zo nee, waarom niet?

  Het toegangsbeleid is een landsaangelegenheid. Ik beschik niet over informatie waaruit blijkt dat Nederlanders vaker de toegang tot Curaçao geweigerd wordt.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat inwoners van Nederland met een geldig paspoort te allen tijden toegang moeten krijgen tot Curaçao? Zo nee, waarom niet?

  Het uitgangspunt is dat met een geldig Nederlands paspoort gereisd kan worden binnen het Koninkrijk. Inwoners van Nederland zouden met een geldig Nederlands paspoort toegang moeten krijgen tot Curaçao.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat wanneer Nederlanders de toegang tot Curaçao wordt geweigerd wanneer zij zwanger zijn, de verantwoordelijke minister van Curaçao moet worden aangesproken? Bent u van plan dit te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

  Aangezien de betrokken toeriste alsnog is toegelaten, beschouw ik dit voorval als een betreurenswaardig incident. Ik zie geen aanleiding om, op basis van een incident, de verantwoordelijk minister van Curaçao aan te spreken.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven hoeveel mensen van Curaçao jaarlijks, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, onverzekerd gebruik maken van Nederlandse zorgfaciliteiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en waar wordt dit geld verhaald?

  Nee, ik beschik niet over deze gegevens.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10957
Volledige titel: Het artikel ‘27 Weken zwangere toeriste niet welkom’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2893
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Bosman over het artikel ‘27 weken zwangere toeriste niet welkom’