Kamervraag 2012Z10463

Het Nederlandse standpunt ten aanzien van de invoer van producten uit nederzettingen van de Westelijke Jordaanoever

Ingediend 24 mei 2012
Beantwoord 14 juni 2012 (na 21 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen economie handel internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10463.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2766.html
1. EU Observer, 15 mei 2012.
2. Raadsconclusies RBZ, 14 mei 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «EU takes aim at Israeli settler products»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat u erop heeft aangedrongen om de Raadsconclusie van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei jl. aan te passen? Indien ja, welke tekstuele aanpassingen waren volgens u nodig in deze Raadsconclusies?

  Nederland heeft met andere EU-lidstaten op verschillende punten voorstellen gedaan voor aanpassing van de Raadsconclusies. Het uiteindelijke resultaat draagt de instemming van alle EU-lidstaten. Over de verschillende voorstellen doet het kabinet – zoals gebruikelijk – geen mededeling.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat uw verzoek om aanpassing niet bevorderlijk werkt om tot een oplossing te komen in het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP)?

  Neen.

 • Vraag 4
  Kunt u toelichten op welke wijze u uitvoering gaat geven aan het in de verklaring opgenomen standpunt dat «the EU and it’s member states reaffirm their commitment to fully and effectively implement existing EU legislation and the bilateral arrangements applicable to settlement products»?2

  De bevoegde Nederlandse instanties controleren de invoer van producten van de Westelijke Jordaanoever. Hierbij wordt nagegaan of de wettelijk verschuldigde rechten worden geheven en/of heffingen worden ontweken.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat, indien Nederland niet verhindert dat producten uit de bezette gebieden worden ingevoerd, Nederland feitelijk meewerkt aan de exploitatie van de bezettingen? Indien nee, waarom is dit volgens u dan niet het geval?

  Invoer van producten uit de nederzettingen in de Palestijnse Gebieden is niet verboden. Het gaat erom dat het douanetarief van de EU op correcte wijze wordt toegepast.

 • Vraag 6
  Kunt u toelichten of de uitspraak van de Ierse minister van Buitenlandse Zaken – om de import van producten uit de bezette gebieden mogelijk te verbannen – ook navolging verdient in Nederland? Zo ja, hoe gaat u dat doen?

  Nederland is tegen handelssancties als middel om het Midden-Oosten Vredesproces te beïnvloeden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10463
Volledige titel: Het Nederlandse standpunt ten aanzien van de invoer van producten uit nederzettingen van de Westelijke Jordaanoever
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2766
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Timmermans over 'het Nederlandse standpunt ten aanzien van de invoer van producten uit nederzettingen van de Westelijke Jordaanoever'