Kamervraag 2012Z09874

Qatar als een van de grootste grootaandeelhouders in Shell

Ingediend 15 mei 2012
Beantwoord 21 juni 2012 (na 37 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09874.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2842.html
1. NOS Teletekst pagina 126, 11 mei 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Qatar grootaandeelhouder bij Shell»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe groot wordt het aandeel van Qatar in Shell?

  De grootte van het aandeel is door Shell niet bekendgemaakt. Door de notering aan de London Stock Exchange is Shell verplicht dit openbaar te maken vanaf een percentage van 3%.

 • Vraag 3
  Heeft Qatar een aandeel in andere ondernemingen in Nederland op het terrein van energie? Zo ja, waaruit bestaat dat en hoe groot zijn die aandelen?

  Voor zover bekend heeft de Qatar Investment Authority of een andere entiteit uit Qatar geen aandeel in andere ondernemingen in Nederland op het terrein van energie.

 • Vraag 4
  Zijn er nog meer islamitische landen of investeerders uit islamitische landen die direct of indirect een belang hebben in Shell? Zo ja, welke zijn dat en hoe groot is hun aandeel?

  Zoals bij antwoord 2 aangegeven is openbaarmaking door de Britse notering verplicht vanaf een percentage van 3%. Uit het jaarverslag over 2011 is niet af te leiden of andere landen, of investeerders uit deze landen, een direct of indirect belang hebben in Shell.

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u deze toename van invloed van een soennitische dictatuur op Shell?

  Voor concurrentiekracht en werkgelegenheid is een gezonde marktdynamiek cruciaal; de mogelijkheid van een bedrijfsovername of -verkoop hoort hierbij. Nederland heeft daarom meer baat bij open grenzen dan bij bescherming van onze economie tegen overnames uit het buitenland. Buitenlandse investeringen geven een impuls aan een open economie als de Nederlandse. Nederland verwelkomt om deze reden buitenlandse investeringen, binnen de hier geldende wet- en regelgeving.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09874
Volledige titel: Qatar als een van de grootste grootaandeelhouders in Shell
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2842
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid De Roon over Qatar als een van de grootste grootaandeelhouders in Shell