Kamervraag 2012Z09674

Vrij internet bij de ambassades in landen waar internetcensuur geldt

Ingediend 10 mei 2012
Beantwoord 27 juni 2012 (na 48 dagen)
Indieners Jhim van Bemmel (PVV), Wim Kortenoeven (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen economie ict internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09674.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2869.html
1. AD, 9 mei 2012.
 • Vraag 1
  Vallen Nederlandse ambassades en consulaten in landen waar internetcensuur wordt toegepast (o.a. China, Iran, Wit-Rusland, Saudi-Arabië), onder die censuur of hebben deze Nederlandse vertegenwoordigingen volledig open toegang tot internet?1

  Nederlandse ambassades en consulaten hebben toegang tot vrij internet via het interne netwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om veiligheids-redenen worden op dit netwerk alleen beveiligde computers van het ministerie aangesloten.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het op voornoemde manier openstellen van de Nederlandse Wifi-netwerken op ambassades een kleine bijdrage kan leveren aan de vrijheid van mensen in landen waar internet door de overheid wordt gecensureerd? Zo neen, waarom niet?

  Ik ben bereid te onderzoeken wat mogelijk is. Daarbij zullen de veiligheid van het ambassadepersoneel, de beschikbare capaciteit en de daadwerkelijke behoefte ervan worden meegewogen.
  Het openstellen van wifi-netwerken op ambassades is helaas geen mogelijkheid, omdat de beveiliging van het interne netwerk van Buitenlandse Zaken geen verbindingen met wifi-netwerken toelaat.

 • Vraag 3
  Bent u bereid dit idee te bespreken met uw collegae in internationale samenwerkingsverbanden, zodat in de ambassadewijken van de gecensureerde landen een netwerk van vrij internet kan ontstaan? Zo neen, waarom niet?

  Ik zal in EU-verband aan de orde stellen of in landen met internetcensuur kan worden samengewerkt om mensenrechtenverdedigers gebruik te laten maken van ongecensureerde internetverbindingen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09674
Volledige titel: Vrij internet bij de ambassades in landen waar internetcensuur geldt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2869
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van Bemmel en Kortenoeven over vrij internet bij de ambassades in landen waar internetcensuur geldt