Kamervraag 2012Z08807

De handdruk van de directeur van de Wereldomroep

Ingediend 24 april 2012
Beantwoord 9 juli 2012 (na 76 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08807.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2983.html
1. Telegraaf.nl, 20 april 2012.
 • Vraag 1
  Is het bericht waar dat de algemeen directeur van de Wereldomroep meer dan 1 miljoen euro meekrijgt bij zijn vertrek? Welk bedrag is het exact?1

  Het is niet zeker of de directeur vertrekt en wanneer en hoeveel hij vervolgens meekrijgt bij vertrek. In het uiterste geval zou ruim 1 miljoen euro geclaimd kunnen worden krachtens zijn arbeidscontractuele afspraken. Ik begrijp de maatschappelijke kritiek die een dergelijke ontslagvergoeding teweegbrengt zeer goed. De Raad van Toezicht (hierna: RvT) gaat over de arbeidsvoorwaarden, waaronder mogelijke ontslagvergoeding en zal dan ook bepalen welk bedrag de algemeen directeur aangeboden krijgt. Ik heb er bij de RvT op aangedrongen om de ontslagvergoeding kritisch te beoordelen. Ik heb daarbij aangegeven dat ik ervan uitga dat men de kantonrechterformule volgt.

 • Vraag 2
  Als het vertrekbedrag inderdaad zo aanzienlijk is, deelt u dan de mening dat dergelijke bedragen ongewenst zijn en in toekomstige afspraken niet meer mogen voorkomen?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het u bekend of de directeur vrijwillig akkoord zou kunnen gaan met een lager bedrag?

  De RvT en ook de algemeen directeur hebben gemeld bereid te zijn om hierover van gedachten te wisselen.

 • Mededeling - 23 mei 2012

  Hierbij verzoek ik u, voor wat betreft deelvraag 7 van uw referentie 2012Z08814 (zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2596) ook mede namens mijn collega van Buitenlandse Zaken, om uitstel voor de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Van der Ham en Ten Broeke van uw Kamer inzake de handdruk van de directeur van de Wereldomroep. De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brieven met kenmerk 2012Z08807 en 2012Z08814. Het onderzoek voor de beantwoording van de vragen vergt meer tijd. Ik verwacht u over twee weken te kunnen berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08807
Volledige titel: De handdruk van de directeur van de Wereldomroep
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2983
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van der Ham over de handdruk van de directeur van de Wereldomroep