Kamervraag 2012Z08286

Een eventuele verhoging van de kilometervergoeding

Ingediend 18 april 2012
Beantwoord 11 juni 2012 (na 54 dagen)
Indieners Ed Groot (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden economie organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08286.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2737.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten over een eventuele verhoging van de kilometervergoeding?1 2

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven welk effect een stijging van de kilometervergoeding van 19 naar 24 cent per kilometer heeft op de schatkist?

  Een stijging van de onbelaste kilometervergoeding met 5 cent heeft een budgettaire derving van circa 500 miljoen als gevolg.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met het alternatief van de ANWB voor een slim reisbudget?3 Kunt u aangeven hoe u tegenover deze plannen staat en of u bereid bent deze plannen als serieus alternatief voor de huidige systematiek van kilometervergoeding te beschouwen en als zodanig te onderzoeken? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Ja, ik ben bekend met het alternatief van de ANWB voor een slim reisbudget. Eerder heb ik al aangegeven dat ik positief aankijk tegen de plannen van de B50, ik verwijs hiervoor naar de antwoorden op de Kamervragen van de leden Koolmees en Verhoeven (beiden D66) met het kenmerk Handelingen II 2011/12, 1533. De discussie over de plannen van de B50 komt evenwel in een ander daglicht te staan, gezien het begrotingsakkoord waarbij de nadruk ligt op het op orde brengen van de overheidsfinanciën.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08286
Volledige titel: Een eventuele verhoging van de kilometervergoeding
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2737
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Kuiken en Groot over de berichtgeving over een eventuele verhoging van de kilometervergoeding