Kamervraag 2012Z07972

Het bericht dat 49 voormalige NASA-wetenschappers afstand genomen hebben van het standpunt dat CO2-uitstoot een belangerijke oorzaak is van het broeikaseffect

Ingediend 16 april 2012
Beantwoord 14 mei 2012 (na 28 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07972.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2485.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «NASA-geleerden nemen afstand van klimaatopwarming»1 en «49 Former NASA Scientists Send A Letter Disputing Climate Change»?2
 • Vraag 2
  Wat is uw mening over de door 49 voormalige NASA-wetenschappers opgestelde brief, waarin zij stellen dat er geen empirisch bewijs is voor de claim van NASA en GISS3 dat de uitstoot van CO2 door menselijk handelen een catastrofaal effect heeft op de klimaatverandering?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het, gelet op honderden bekende klimaatwetenschappers en tienduizenden andere wetenschappers, die publiekelijk verklaren niet te geloven in de catastrofale prognoses, duidelijk is dat de wetenschappelijke discussie omtrent het effect van CO2 op het klimaat nog niet is beslecht en dat het risico bestaat dat NASA, NASA’s voormalige en huidige wetenschappers en het allerbelangrijkste, zelfs de wetenschap zelf, worden beschadigd?

  Ik deel de mening dat er nog allerlei aspecten van het functioneren van het klimaatsysteem onvolledig worden begrepen. Er is nog veel onderzoek aan het klimaatsysteem nodig. Zolang er open en eerlijk gecommuniceerd wordt over wat wel en niet wordt begrepen en de inhoudelijke discussie de ruimte krijgt, is er geen risico dat de betreffende organisaties en wetenschappers worden beschadigd.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er geen enkele eurocent meer aan CO2-reductie mag worden uitgegeven zolang de wetenschap omtrent het effect van CO2 op het klimaat nog niet «settled» is?

  Nee, die mening deel ik uitdrukkelijk niet. We zullen verstandig om moeten gaan met de situatie waarin we het gedrag van het klimaatsysteem nog niet volledig in de vingers hebben. Uiteindelijk moet er voortdurend een afweging worden gemaakt tussen kosten nu en risico’s in de toekomst. Aan de ene kant is alle op voorhand risico’s uitsluiten – voor zover al mogelijk – te kostbaar. Aan de andere kant is het accepteren van risico’s met potentieel catastrofale gevolgen ook erg onverstandig.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07972
Volledige titel: Het bericht dat 49 voormalige NASA-wetenschappers afstand genomen hebben van het standpunt dat CO2-uitstoot een belangerijke oorzaak is van het broeikaseffect
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2485
Volledige titel: Antwoord vragen De Mos over het bericht dat 49 voormalige NASA-wetenschappers afstand genomen hebben van het standpunt dat CO2-uitstoot een belangrijke oorzaak is van het broeikaseffect