Kamervraag 2012Z05845

Een oproep van de grootmoefti van Saoedi-Arabië

Ingediend 22 maart 2012
Beantwoord 11 april 2012 (na 20 dagen)
Indiener Henk Jan Ormel (CDA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal organisatie en beleid religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z05845.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2177.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat de grootmoeftie van Saoedi-Arabië heeft opgeroepen alle kerken op het Arabisch schiereiland te vernietigen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze radicale en schokkende uitspraken, door één van de belangrijkste religieuze leiders van de islam, aanzetten tot geweld tegen christenen en dat dit gevolgen heeft voor de toch al precaire positie van christenen in de gehele Arabische regio? Zo ja, kunt u een inschatting geven van deze gevolgen voor de christenen in de regio?

  Ik betreur dergelijke uitspraken. Er zijn mij geen gevallen bekend van aanvallen tegen kerken naar aanleiding van de opmerking van de grootmoefti, of andere gevolgen voor christenen in de regio.

 • Vraag 3
  Zijn er gevallen bekend van kerken die zijn aangevallen naar aanleiding van deze uitspraken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid deze uitspraken te veroordelen? Zult u zich in EU en VN-verband inzetten voor een krachtige veroordeling?

  Na overleg tussen EU-lidstaten zijn de zorgen omtrent de opmerking van de grootmoefti in EU-verband uitgesproken tijdens een overleg met de landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) op 28 maart j.l.
  De grootmoefti heeft geen formele rol in de politieke besluitvorming in Saudi-Arabië, zijn opmerking weerspiegelt dan ook niet het beleid van de Saudische autoriteiten. Er zijn geen aanwijzingen dat de autoriteiten in Saudi-Arabië, of in de andere Golfstaten, voornemens zijn om navolging te geven aan de opmerking.
  Mensenrechten, waaronder de doodstraf, rechten van vrouwen, rechten van arbeidsmigranten en de positie van religieuze minderheden, worden regelmatig in multilateraal en bilateraal verband met de Saudische autoriteiten besproken. Recent kwam dit onderwerp nog aan de orde tijdens het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Saudi-Arabië (11-14 februari 2012).

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u het feit dat een islamitische leider zich bevoegd voelt om dergelijke uitspraken te doen, naar aanleiding van besluitvorming in een soeverein land?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Op welke manier zullen u en de Europese partners de Saoedi-Arabische autoriteiten wijzen op hun verantwoordelijkheid om de positie van religieuze minderheden te beschermen, radicale uitspraken als deze zonder aarzeling te veroordelen en maatregelen te nemen tegen religieuze leiders die aanzetten tot geweld?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z05845
Volledige titel: Een oproep van de grootmoefti van Saoedi-Arabië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2177
Volledige titel: Antwoord vragen Ormel over een oproep van de grootmoefti van Saudi-Arabië om alle kerken op het Arabisch schiereiland te vernietigen.