Kamervraag 2012Z05839

De informatievoorziening aan de Tweede Kamer in het kader van de plannen voor Olympische Spelen in 2028

Ingediend 22 maart 2012
Beantwoord 27 maart 2012 (na 5 dagen)
Indiener Renske Leijten (SP)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie parlement sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z05839.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1984.html
1. http://media.rtl.nl/media/actueel/rtlnieuws/2012/o…
2. Mondelinge vragenuurtje, 20 maart 2012.
3. VMKB: Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland, van Rebel en Arup.
4. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Pub…
 • Vraag 1
  Aan wie is de «Nota (ter beslissing) Kabinetsbrief «verkennende studies Olympische Spelen»» van 11 oktober 2011 allemaal gezonden?1

  De concept-nota is binnen de beleidsdirectie Sport gewisseld.

 • Vraag 2
  Bent u over het ene discussiepunt, waarover nog geen ambtelijke overeenstemming bereikt was, geïnformeerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer bent u geïnformeerd over de ambtelijke discussie?

  Ja, zie hiervoor mijn brief van 23 maart 2012 met bijlagen waar ik nader ben ingegaan op dit onderwerp (kamerstuk 30 234, nr. 34).

 • Vraag 3
  Kende u de inzet van uw eigen ambtenaren om niet de investeringskosten of het kostenbatensaldo in de brief op te nemen? Zo nee, waarom kende u de inzet van uw ambtenaren niet? Zo ja, wanneer bent u geïnformeerd?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt uw uitspraak dat de Kamer alle cijfers heeft gehad zich met de noot in de genoemde Nota, waarin staat dat de € 8 miljard van het ministerie van Financien niet genoemd is in de Verkenning van Maatschappelijke Kosten en Baten (VMKB)? Kunt u uw antwoord toelichten?2 3

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid een inhoudelijke reactie te geven op de aanbevelingen van de Second Opinion op de VMKB van het CPB, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en SCP? Kunt u uw antwoord toelichten, kunt u daarbij ook ingaan op het feit dat u dit rapport niet hebt toegezonden aan de Kamer?4

  Zie antwoord op vraag 2. De second opinion is gevraagd als input voor het beleidsproces ter voorbereiding op een volwaardige MKBA. Voor geïnteresseerden is de second opinion op de sites van de betrokken planbureaus gepubliceerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z05839
Volledige titel: De informatievoorziening aan de Tweede Kamer in het kader van de plannen voor Olympische Spelen in 2028
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1984
Volledige titel: Antwoord vragen Leijten over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer in het kader van de plannen voor Olympische Spelen in 2028