Kamervraag 2012Z05097

De uitlating van de burgemeester van Almere over de dierenpolitie

Ingediend 14 maart 2012
Beantwoord 5 april 2012 (na 22 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen dieren landbouw openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z05097.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2108.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de uitlating van de burgemeester van Almere dat «de dierenpolitie, nee die komt er niet.»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de burgemeester deze uitlating gedaan heeft? Kunt u aangeven of de politie in Almere inderdaad weigert de dierenpolitie in te voeren? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

  De burgemeester van Almere, tevens korpsbeheerder van het korps Flevoland, heeft naar eigen zeggen deze uitspraak niet op deze wijze gedaan. De korpsbeheerder van het korps Flevoland werkt mee aan de invoering van de dierenpolitie. Zij is echter van mening dat de dierenpolitie-taak moet worden vervuld door zogeheten «taakaccenthouders» en niet door agenten die volledig voor deze taak zijn vrijgesteld.
  Zoals ik aan Uw Kamer heb bericht, behoren de medewerkers van de dierenpolitie 100% inzetbaar te zijn voor de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Het betreft evenwel volwaardig opgeleide agenten, die indien mogelijk en nodig ook ingezet kunnen worden voor andere politietaken. Het korpsbeheerdersberaad heeft deze lijn als opdracht mijnerzijds aanvaard. Ik zal deze lijn nogmaals onder de aandacht brengen van de korpsbeheerder van Flevoland. Ik ga er van uit dat de korpsbeheerder van Flevoland de dierenpolitie inzet zoals hierboven omschreven.

 • Mededeling - 3 april 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Brinkman (PVV) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de uitlating van de burgemeester van Almere over de dierenpolitie (ingezonden 14 maart 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z05097
Volledige titel: De uitlating van de burgemeester van Almere over de dierenpolitie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2108
Volledige titel: Antwoord vragen Brinkman over de uitlating van de burgemeester van Almere over de dierenpolitie