Kamervraag 2012Z02050

De gemeente Terneuzen die jarenlang een coffeeshop ondersteunde

Ingediend 6 februari 2012
Beantwoord 12 maart 2012 (na 35 dagen)
Indiener André Elissen (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen bestuur criminaliteit gemeenten openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z02050.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1803.html
1. «Gedoogbende», De Telegraaf, 3 februari 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Gedoogbende»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de conclusie die in het artikel wordt getrokken dat de gemeente Terneuzen deelgenomen heeft aan strafbare feiten door coffeeshop Checkpoint te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

  Het is aan de rechter om een oordeel te geven over het optreden door de gemeente en haar bestuurders. In casu is er sprake van een strafrechtelijke vervolging van de coffeeshophouder en enkele medewerkers, niet van de gemeente. Het Openbaar Ministerie gaat tegen de uitspraak in cassatie. Wat deze uitspraak precies betekent voor gemeenten of het Nederlandse coffeeshopbeleid kan ik om die reden nog niet aangeven.

 • Vraag 3
  Wat betekent deze uitspraak voor andere gemeenten die lokale coffeeshops hebben ondersteund? Wat betekent de uitspraak voor het Nederlandse coffeeshopbeleid?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u nog voornemens om maatregelen te nemen tegen de verantwoordelijke bestuurders? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 28 februari 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Elissen (PVV) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de gemeente Terneuzen die jarenlang een coffeeshop ondersteunde (ingezonden 6 februari 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z02050
Volledige titel: De gemeente Terneuzen die jarenlang een coffeeshop ondersteunde
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1803
Volledige titel: Antwoord vragen Elissen over de gemeente Terneuzen die jarenlang een coffeeshop ondersteunde