Kamervraag 2012Z00634

Het Frans-Duitse voornemen om een financiële transactiebelasting in te voeren in de eurozone

Ingediend 18 januari 2012
Beantwoord 21 maart 2012 (na 63 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Teun van Dijck (PVV)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen belasting europese zaken financiën internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00634.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1920.html
1. Wall Street Journal, 14 januari 2012
2. Brief VNO NCW en MKB Nederland aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, 13 december 2011
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van persberichten over het voornemen van kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy om binnen de eurozone een financiële transactiebelasting in te voeren?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de vrees van VNO-NCW en MKB Nederland dat de invoering van een financiële transactiebelasting kan leiden tot een verlaging van de pensioenuitkering van meer dan 10%2? Deelt u de mening dat dit niet acceptabel is?

  Ik deel de vrees dat een financiële transactiebelasting kan leiden tot een verhoging van uitvoeringskosten van pensioenfondsen waardoor de financiële resultaten en daarmee de pensioenuitkeringen verder onder druk komen te staan. De precieze gevolgen voor pensioenuitkeringen zijn op dit moment moeilijk te kwantificeren. Pensioendeelnemers worden reeds geconfronteerd met de gevolgen van onder meer de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis. Ook gezien de recent aangekondigde kortingen op de pensioenuitkeringen van bepaalde pensioenfondsen moeten we heel goed nadenken over de gevolgen die een eventuele financiële transactiebelasting met zich meebrengt.

 • Vraag 3
  Bent u het eens met VNO-NCW en MKB Nederland, alsook het Centraal Planbureau, dat een dergelijke belasting zal leiden tot een structurele krimp van de economie (van 0,53% tot 1,76%), iets wat wij in deze tijden van recessie kunnen missen als kiespijn?2

  Voor een uitvoerige analyse van de risico’s op een structurele krimp van de economie als gevolg van een eventuele invoering van de financiële transactiebelasting en de mening van de regering over de financiële transactiebelasting zou ik willen verwijzen naar de kabinetsreactie op de CPB evaluatie Financiële Transactiebelasting.

 • Vraag 4
  Bent u bereid zich met klem tegen de invoering van een financiële transactiebelasting te verzetten?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00634
Volledige titel: Het Frans-Duitse voornemen om een financiële transactiebelasting in te voeren in de eurozone
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1920
Volledige titel: Antwoord vragen Wilders en Tony van Dijck over het Frans-Duitse voornemen om een financiële transactiebelasting in te voeren in de eurozone