Kamervraag 2012Z00521

Het tekort aan soldaten en korporaals

Ingediend 17 januari 2012
Beantwoord 23 januari 2012 (na 6 dagen)
Indiener Wassila Hachchi (D66)
Beantwoord door Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00521.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1256.html
1. Trouw, 16 januari 2012-01-17.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Krimpende landmacht komt personeel tekort»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Onderschrijft u het probleem, dat als gevolg van het feit dat «overtollige» officieren nog op de loonlijst staan er geen financiële ruimte is om tekorten op andere plaatsen in de Landmacht op te vullen, dat luitenant-generaal Marc Kruif aankaart?

  In mijn brief van 18 november 2010 (Kamerstuk 32 500 X, nr. 16) heb ik uiteengezet dat Defensie vanwege de financiële problematiek de instroom van personeel heeft beperkt. Deze maatregel heeft onder meer gevolgen gehad voor de vulling van de operationele eenheden bij de defensieonderdelen. Conform de beleidsbrief van 8 april 2011 Defensie na de kredietcrisis(Kamerstuk 32 733, nr. 1) zullen de operationele eenheden in 2013 volledig zijn gevuld en de overige eenheden in 2014. De werving- en opleidingsinspanningen zijn hierop gericht en ik informeer de Kamer over de voortgang in de Personeelsrapportages. In de beleidsbrief heb ik ook uiteengezet dat bij Defensie veel arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Het betreft onder meer hogere onderofficiers- en officiersfuncties. Zodra de functies van deze werknemers komen te vervallen en zij geen andere functie binnen Defensie kunnen vinden, kunnen zij gebruik maken van de maatregelen uit het Sociaal Beleidskader (SBK). Binnen Defensie zijn hiervoor financiële middelen vrijgemaakt zodat deze werknemers geen extra beslag leggen op de middelen van het desbetreffende defensieonderdeel.

 • Vraag 3
  Speelt deze problematiek ook in de andere onderdelen van Defensie zoals de Marine en de Luchtmacht?

  De andere defensieonderdelen waaronder het Commando zeestrijdkrachten en het Commando luchtstrijdkrachten hebben een andere personeelsopbouw dan het Commando landstrijdkrachten (CLAS). Het effect van de maatregelen uit de brief van 18 november 2010 is bij deze defensieonderdelen hetzelfde, maar wel kleiner dan bij het CLAS en is in het bijzonder het geval bij specifieke functies.

 • Vraag 4
  Verwacht u dat het percentage openstaande vacatures voor de laagste militaire rangen verder zal toenemen? Kunt u dit per onderdeel van Defensie toelichten? Waar ligt wat u betreft de grens?

  Zodra de vulling van een operationele eenheid lager is dan zeventig procent is deze eenheid niet meer inzetbaar. Dit is niet aan de orde bij de operationele eenheden.
  Bij de beantwoording van vraag 2 heb ik uiteengezet dat de wervings- en opleidingsinspanningen van Defensie zijn gericht op een vulling van de operationele eenheden in 2013. Voorts bestudeer ik maatregelen voor het behoud van personeel binnen de uitgangspunten van de numerus fixus.

 • Vraag 5
  Welke consequenties heeft het leegstromen van de laagste militaire rangen voor Defensie?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Wat gaat u hieraan doen?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00521
Volledige titel: Het tekort aan soldaten en korporaals
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1256
Volledige titel: Antwoord vragen Hachchi over het tekort aan soldaten en korporaals