Kamervraag 2011Z27604

Het bericht ‘Burgemeester gezag kwijt’

Ingediend 29 december 2011
Beantwoord 17 januari 2012 (na 19 dagen)
Indieners Hero Brinkman (PVV), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27604.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1120.html
1. De Telegraaf, pagina T7, 28 december 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Burgemeester gezag kwijt»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de Commissaris van de Koningin van Flevoland de uitlating heeft gedaan dat burgemeesters niets meer te zeggen krijgen in hun gemeente als de nationale politie volgend jaar wordt ingevoerd? Zo ja, bent u hogelijk verbaasd over deze uitlating, gelet op het feit dat de inzet van de politie binnen de nationale politie goed lokaal verankerd en verzekerd is en dat de burgemeester wel degelijk gezag heeft?

  De uitlatingen waar de Telegraaf over bericht, zijn gedaan in een interview met het Burgemeestersblad van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters2 met als titel «Wij moeten onze rol niet onderschatten». In dit interview gaat de heer Verbeek, als portefeuillehouder politie binnen de Kring van Commissarissen, in op de zorgen van de Commissarissen van de Koningin «rond de nationalisering van de politie».
  De zorgen rond de positie van de burgemeester binnen het nieuwe bestel die in het interview worden geuit, zijn mij bekend. Soortgelijke zorgen zijn ook in uw Kamer besproken bij de behandeling van het wetsvoorstel. Ik deel deze zorgen niet. Zij kunnen ook geen grond in het onderwerp van wet vinden. De burgemeester is en blijft verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente en behoudt onverminderd het gezag over de politie. Deze gezagspositie wordt juist versterkt in het nieuwe bestel. De stelling dat deze verantwoordelijkheid niet meer in handen van de burgemeester ligt, zoals die in het artikel is gebezigd, is dus onjuist.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de Commissaris van de Koningin van Flevoland hieromtrent een extra voorlichting te geven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27604
Volledige titel: Vragen van de leden Brinkman (PVV) en Hennis- Plasschaert (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Burgemeester gezag kwijt» (ingezonden 29 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1120
Volledige titel: Vragen van de leden Brinkman (PVV) en Hennis- Plasschaert (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Burgemeester gezag kwijt» (ingezonden 29 december 2011).