Kamervraag 2011Z27513

Het door Turkije opschorten van de militaire samenwerking met Frankrijk

Ingediend 23 december 2011
Beantwoord 31 januari 2012 (na 39 dagen)
Indieners Marcial Hernandez (PVV), Wim Kortenoeven (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie europese zaken internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27513.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1352.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat het opnieuw vanwege een «erekwestie» unilateraal opschorten van de militaire banden met een bondgenoot (Turkije deed dat eerder dit jaar al met Israel) andermaal aantoont dat het Turkse regime fundamenteel onbetrouwbaar is en dat het Turkse NAVO-lidmaatschap en de plaatsing van onderdelen van het NAVO-raketschild in Turkije derhalve voor onze eigen veiligheid heroverwogen zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

  Turkije is en blijft een belangrijke NAVO-bondgenoot, onder andere bij de gemeenschappelijke verdediging van het NAVO-grondgebied via het raketverdedigingssysteem.

 • Vraag 2
  Is Turkije naar uw mening met deze houding nog geloofwaardig en houdbaar als lid van de NAVO?

  Nederland betreurt dat de relatie tussen twee belangrijke bondgenoten Frankrijk en Turkije zijn verstoord. Nederland hoopt dat de relatie spoedig wordt hersteld.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het onbetrouwbare islamitische Turkije nooit en te nimmer lid mag worden van de EU en bent u bereid die boodschap eindelijk eens aan de Turkse radicaal Erdogan over te brengen?

  Nee. Nederland heeft ingestemd met het lidmaatschapsperspectief voor Turkije, mits aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. De beleidslijn van de regering blijft onveranderd: doel van de toetredingsonderhandelingen blijft Turkse toetreding – conform het gestelde in het onderhandelingsraamwerk van oktober 2005.
  De regering neemt afstand van de kwalificaties over Turkije en minister-president Erdogan, respectievelijk «onbetrouwbaar» en «radicaal».


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27513
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders , Kortenoeven en Hernandez (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het door Turkije opschorten van de militaire samenwerking met Frankrijk (ingezonden 23 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1352
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders, Kortenoeven en Hernandez (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het door Turkije opschorten van de militaire samenwerking met Frankrijk (ingezonden 23 december 2011).