Kamervraag 2011Z27406

Het verzoeken van Europese steun om ontslagen medewerkers van Zalco weer aan het werk te helpen

Ingediend 23 december 2011
Beantwoord 27 december 2011 (na 4 dagen)
Indieners Eeke van der Veen (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Beantwoord door Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen economie europese zaken industrie internationaal ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27406.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1019.html
  • Vraag 1
    Bent u bereid per omgaande een aanvraag in te dienen bij de Europese Commissie voor steun uit het Europese Globaliseringsfonds waardoor de ontslagen medewerkers van Zalco inclusief de toeleveringsbedrijven en de provincie Zeeland geholpen kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

    Ja, ik ben bereid een aanvraag in te dienen bij de Europese Commissie voor steun uit het Europese Globaliseringsfonds. Voorwaarde is uiteraard dat een aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Momenteel wordt door de provincie Zeeland en het bedrijf Zalco hard gewerkt aan het opstellen van de concept-aanvraag plus de vereiste onderbouwing, die de basis vormt voor de formele aanvraag door Nederland. Dit gebeurt in nauwe en constructieve samenwerking met medewerkers van mijn ministerie, waarbij alles erop is gericht de aanvraag tijdig ingediend te krijgen.

  • Vraag 2
    Kunt u deze vragen per omgaande beantwoorden, aangezien de aanvraag door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uiterlijk 30 december 2011 door de Europese Commissie ontvangen moet zijn?

    Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27406
Volledige titel: Vragen de leden Hamer en Van der Veen (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verzoeken van Europese steun om ontslagen medewerkers van Zalco weer aan het werk te helpen (ingezonden 23 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1019
Volledige titel: Vragen de leden Hamer en Van der Veen (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verzoeken van Europese steun om ontslagen medewerkers van Zalco weer aan het werk te helpen (ingezonden 23 december 2011).