Kamervraag 2011Z26652

Het bericht ‘Atsma; Nederland komt niet onder CO2-taks uit’

Ingediend 19 december 2011
Beantwoord 13 februari 2012 (na 56 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z26652.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1511.html
1. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3076700/2011/12/14/Atsma-Nederland-komt-niet-onder-CO2-taks-uit.dhtml
2. 32 500 XII, nr. 37.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Atsma; Nederland komt niet onder CO2-taks uit»?1

  Ja. Ik heb deze uitspraak gedaan in een overleg met uw Kamer.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om bij alle 27 lidstaten in Europa langs te gaan en u er hard voor te maken dat alle 27 lidstaten zich tegen het emissiehandelssysteem ETS uitspreken in de huidige vorm? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Wat is de sanctie vanuit Europa als Nederland weigert de wetgeving over ETS in de luchtvaart door te voeren?
 • Vraag 4
  Bent u bereid de invoering van het ETS in Nederland te weigeren en zo nodig, in samenspraak met de Nederlandse luchtvaartsector, de genoemde sanctie te aanvaarden om zo de mainportfunctie van Schiphol te behouden en de Nederlandse luchtvaartsector te beschermen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Indien u hiertoe niet bereid bent, hoe strookt dit dan met de uitspraak dat «de handtekeningen – onder het ETS akkoord – in de verwachting en de veronderstelling, en misschien wel de stellige overtuiging, zijn gezet dat het ETS voor de luchtvaart een mondiaal akkoord was en mondiaal draagvlak zou krijgen» en dat «dat de intentie was, is en blijft»? En hoe verhoudt dit zich tot de aangenomen motie De Mos2, waarmee een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken een gelijk speelveld te willen voor de Nederlandse luchtvaartsector?
 • Vraag 6
  Gaat u in de toekomst akkoord met (mede) uw plan om het ETS voor de scheepvaart in te voeren, zelfs als dit niet mondiaal gebeurt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z26652
Volledige titel: Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Atsma; Nederland komt niet onder CO2-taks uit» (ingezonden 19 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1511
Volledige titel: Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Atsma; Nederland komt niet onder CO2-taks uit» (ingezonden 19 december 2011).