Kamervraag 2011Z24658

Vrijgeven beeldmateriaal

Ingediend 30 november 2011
Beantwoord 23 december 2011 (na 23 dagen)
Indiener Nine Kooiman (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z24658.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-993.html
1. http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/denhelder/article12625003.ece/Politie-geeft-foto's-overval-snackbar-Julianadorp-vrij
 • Vraag 1
  Klopt het bericht dat er sprake is van een contract tussen het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en een mediapartij over het beschikbaar stellen van beeldmateriaal?1

  Er is geen sprake van contracten. Wel is er sprake van een vaste samenwerking tussen het KLPD en de AVRO betreffende het programma Opsporing Verzocht en bestaan er ten aanzien van het publiek maken van opsporingsinformatie en het vrijgeven van daarmee verband houdend beeldmateriaal, met enkele media «intentieverklaringen» tot samenwerking. Deze brengen geen verplichtingen van de kant van het KLPD met zich mee en bevatten geen afspraken met betrekking tot exclusiviteit.
  Door het KLPD wordt per situatie bezien op welke wijze de gewenste doelgroep het meest effectief kan worden bereikt, waarbij ook rekening wordt gehouden met het proportionaliteitsbeginsel (slechts een zodanige verspreiding als nuttig en noodzakelijk wordt geacht voor het bereiken van het doel). Ten einde mogelijke schade aan een lopend opsporingsonderzoek te voorkomen, speelt in de keuze voor de wijze van openbaarmaking ook het precieze moment waarop de informatie publiek kan worden gemaakt, een rol.

 • Vraag 2
  Wat is de precieze inhoud van dit contract?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Zijn er meer contracten tussen het KLPD en andere media? Zo ja, welke, en met welke inhoud?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Wordt er een financiële vergoeding gerekend voor het beschikbaar stellen van beeldmateriaal?

  Nee.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat op het moment dat de politie beeldmateriaal vrijgeeft, er sprake is van openbare informatie en deze informatie dus door iedereen gebruikt moet kunnen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u dan het bestaan van contracten hierover?

  Onder omstandigheden kan er sprake zijn van een situatie waarbij ervoor wordt gekozen om de informatie op een bepaalde wijze op een bepaald tijdstip via bepaalde media te verspreiden. Ik verwijs naar het gestelde in de beantwoording van vraag 1. Het vrijgeven van opsporingsinformatie vindt plaats in overleg met het Openbaar Ministerie en de informatie mag alleen gebruikt worden voor het specifieke doel waarvoor deze is vrijgegeven. Ik verwijs wat dat betreft naar de Aanwijzing opsporingsberichtgeving van het College van Procureurs-generaal d.d. 16 maart 2009).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z24658
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over vrijgeven beeldmateriaal (ingezonden 30 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-993
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over vrijgeven beeldmateriaal (ingezonden 30 november 2011).