Kamervraag 2011Z21001

De oproep van Turken om meer te gaan rellen tegen Koerden

Ingediend 26 oktober 2011
Beantwoord 29 november 2011 (na 34 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z21001.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-797.html
1. Elsevier, 25 oktober 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Turken roepen op tot meer rellen tegen Koerden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre deelt u de visie dat het hier een «importprobleem» betreft dat een direct gevolg is van de massa-immigratie?

  Oplaaiend geweld in het Zuidoosten van Turkije heeft geresulteerd in het oplopen van spanningen in Nederland tussen mensen die de Koerdische en mensen die de Turkse standpunten aanhangen. Nederland heeft een open samenleving. Wat elders in de wereld gebeurt is voelbaar binnen de Nederlandse grenzen en omgekeerd. De kwalificatie «massa-immigratie» laat ik voor rekening van de vragensteller.

 • Vraag 3
  Welke specifieke maatregelen gaat u nemen om deze Turkse oproep tot geweld de kop in te drukken?

  Geen. Als het gaat om handhaving van de openbare orde dan is dit primair een verantwoordelijkheid van de lokale autoriteit. Van die zijde is er geen behoefte gebleken aan assistentie op landelijk niveau.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z21001
Volledige titel: Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de oproep van Turken om meer te gaan rellen tegen Koerden (ingezonden 26 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-797
Volledige titel: Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de oproep van Turken om meer te gaan rellen tegen Koerden (ingezonden 26 oktober 2011).