Kamervraag 2011Z20077

Het bericht dat de minister weigerambtenaren de mogelijkheid wil blijven geven huwelijken tussen personen van gelijk geslacht te weigeren

Ingediend 12 oktober 2011
Beantwoord 9 november 2011 (na 28 dagen)
Indiener Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen bestuur gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z20077.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-601.html
1. NRC, 11 oktober 2011, http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/11/vvan-bijsterveldt-ambtenaren-niet-dwingen-om-homos-te-trouwen/
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Van Bijsterveldt: weigerambtenaren ruimte geven noem ik ook emancipatie»?1

  Het artikel betreft de weergave van een interview dat ik heb gegeven aan NRC Handelsblad.

 • Vraag 2
  Betreffen uw uitspraken in dit artikel uw persoonlijke standpunt of dat van het kabinet?
 • Vraag 3
  Hoe verhouden uw uitspraken zich tot uw toezegging eind oktober 2011 een reactie te geven op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling uit 2008 om weigerambtenaren te verbieden?
 • Vraag 4
  Waarom komt u met een standpunt over de weigerambtenaar voordat u de Kamer heeft geïnformeerd?

  Nee. Zie antwoord op vraag 2 en 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid binnen 48 uur deze vragen te beantwoorden en uw reactie op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling naar de Kamer te zenden? Indien nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z20077
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de minister weigerambtenaren de mogelijkheid wil blijven geven huwelijken tussen personen van gelijk geslacht te weigeren (ingezonden 12 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-601
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de minister weigerambtenaren de mogelijkheid wil blijven geven huwelijken tussen personen van gelijk geslacht te weigeren (ingezonden 12 oktober 2011).