Kamervraag 2011Z18360

Het tekort aan leraren Duits

Ingediend 23 september 2011
Beantwoord 4 oktober 2011 (na 11 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z18360.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-203.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven hoeveel leraren uit Duitsland momenteel in Nederland Duitse les geven?

  Nee, dat is onbekend.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven in hoeveel van deze gevallen deze Duitse leraren de hele les in hun moedertaal geven?

  Zie vraag 1.

 • Vraag 3
  Herkent u het signaal dat leerlingen onvoldoende in staat zijn volledige lessen in het Duits te volgen?

  Concrete signalen hierover heb ik niet. Wel is mij bekend dat taalassistenten Frans en Duits, die docent willen worden, via het Europees Platform een cursus Nederlands, NT2, moeten volgen.

 • Vraag 4
  Hoe groot is op dit moment het tekort aan leraren Duits?

  Jaarlijks laat het ministerie van OCW onderzoek doen naar het aantal vacatures in het onderwijs (po, vo en mbo)1. In het schooljaar 2010–2011 had in het voortgezet onderwijs 7,7 procent van de openstaande vacatures betrekking op het vak Duits. Het aandeel lesuren Duits was 4,5 procent. Dat leidt tot een verhoudingsgetal van 1,7. Wanneer het verhoudingsgetal groter is dan 1, is de vraag naar leraren voor dit vak in verhouding groter dan de omvang van het vak in lesuren. Hoe hoger het verhoudingsgetal, des te groter de kans op een knelpunt om de vacature te vervullen. Als het verhoudingsgetal kleiner dan 1 is, is de omvang van het vak in lesuren in verhouding groter dan de omvang van het aantal vacatures voor dit vak, met als gevolg dat de kans relatief groot is dat het vervullen van de vacatures geen (langdurige) problemen op zal leveren.

 • Vraag 5
  Hoeveel studenten volgen op dit moment in Nederland de opleiding tot leraar Duits?

  In 2010 stonden 810 studenten ingeschreven bij de lerarenopleiding Duits. Dat is een flinke stijging in vergelijking met 2005. Toen waren het er 572. Het aantal studenten dat in het studiejaar 2010 ingeschreven stond bij de eerstegraads lerarenopleiding Duits (hbo) was 81. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2005. Toen waren het er nog 45.2
  Het aantal ingeschrevenen aan de universitaire lerarenopleiding Duits bedroeg in 2010 37. Dat waren er in 2005 29.3

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over de kwaliteit van lerarenopleidingen?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z18360
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het tekort aan leraren Duits (ingezonden 23 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-203
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het tekort aan leraren Duits (ingezonden 23 september 2011).