Kamervraag 2011Z17185

Draagwijze van veiligheidsvesten

Ingediend 8 september 2011
Beantwoord 30 september 2011 (na 22 dagen)
Indiener Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen arbeidsomstandigheden openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z17185.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-177.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat agenten, op een zogenaamde «draagproef» na, hun veiligheidsvesten (formeel) nog steeds niet over de kleding heen mogen dragen?

  Op 6 juni 2011 heb ik aan de VTSPN opdracht verstrekt voor de start van de Europese aanbesteding van een veiligheidsvest dat zowel boven als onder de kleding kan worden gedragen. De opdracht en de onderliggende functionele specificaties werden vooraf afgestemd in het overleg met de Politievakorganisaties.
  Het nieuwe veiligheidsvest kan daarmee worden aangepast aan de wisselende functies (zowel geüniformeerd als niet-geüniformeerd) die aan politiepersoneel kunnen worden toegewezen en de behoefte die daaruit voortvloeit om het veiligheidsvest zowel boven als onder de kleding te dragen.
  De Europese aanbesteding zal in de tweede helft van 2011 worden uitgevoerd. De nieuwe veiligheidsvesten zullen naar verwachting medio 2012 beschikbaar komen. Als onderdeel van de Europese aanbesteding zal een draagproef worden uitgevoerd waarbij het comfort en de veiligheid van het veiligheidsvest in de politiepraktijk wordt beproefd. Bij de uitvoering van de draagproef worden vertegenwoordigers uit het politieveld en de politievakorganisaties betrokken.

 • Vraag 2
  Bent u er zich van bewust dat er reeds positieve ervaringen zijn opgedaan met het dragen van veiligheidsvesten over de kleding?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u er tevens van op de hoogte dat veruit de meeste, zo niet alle, agenten een voorkeur hebben voor de het dragen van hun veiligheidsvesten over de kleding?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om per direct gehoor te geven aan de wens om het veiligheidsvest over de kleding te dragen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z17185
Volledige titel: Vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de draagwijze van veiligheidsvesten (ingezonden 8 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-177
Volledige titel: Vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de draagwijze van veiligheidsvesten (ingezonden 8 september 2011).