Kamervraag 2011Z16567

Het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra

Ingediend 30 augustus 2011
Beantwoord 13 september 2011 (na 14 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Mariko Peters (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16567.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3620.html
1. RTL Nieuws, 28 augustus 2011.
 • Vraag 1
  Hoe duidt u de uitspraak van de politiecommandant in RTL Nieuws1 dat de kans groot is dat de door Nederland opgeleide agenten in Kunduz moeten vechten?

  Nederland traint in het kader van de geïntegreerde politie trainingsmissie agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Zij zullen worden ingezet voor de civiele taken die worden omschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie, zoals gemeld aan uw Kamer in de brief van 28 maart 2011 (Kamerstuk 27 925, nr. 425).2 Deze taken omvatten onder meer het handhaven van openbare orde en veiligheid, het verrichten van opsporingsactiviteiten en het optreden in noodsituaties. De strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. Het valt niet uit te sluiten dat de AUP wordt geconfronteerd met gewapend geweld. In dat geval kan de AUP, conform de Nationale Politiestrategie, handelend optreden, uit zelfverdediging en ter bescherming van de bevolking.
  In het licht van de debatten met uw Kamer hierover heeft de regering aanvullende verzekeringen gevraagd en gekregen van zowel de Afghaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Bismillah Khan, de gouverneur van Kunduz, Jegdalek, als van de provinciale politiecommandant Qatra. Dit is 7 juni 2011 gemeld aan uw Kamer (Kamerstuk 27 925, nr. 428). Tijdens mijn bezoek aan Afghanistan begin juli zijn deze afspraken herbevestigd. De recente uitspraken van Qatra zijn in lijn met deze afspraken en de toezeggingen over dit onderwerp aan de Kamer.

 • Vraag 2
  Wat is in Kunduz de rol van de Afghan Uniformed Police (AU(C)P) bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes? Om wat voor speciale acties gaat het?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Past de wijze waarop de politiecommandant zijn agenten inzet bij speciale acties volgens u binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten? Kunt u dat toelichten?

  Nederland heeft goede afspraken gemaakt met de Afghaanse autoriteiten over de civiele inzet van door Nederland getrainde agenten. Politiechef Qatra is zich goed bewust van die afspraken. Als door Nederland opgeleide agenten toch betrokken zouden worden bij offensieve militaire acties, zou dat in strijd zijn met de gemaakte afspraken en zal de regering passende maatregelen nemen, zoals is afgesproken met uw Kamer.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de beantwoording van deze vragen mee te nemen in de eerstkomende stand van zakenbrief?

  Ik vind het zinnig de vragen nu te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16567
Volledige titel: Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (Christen Unie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra (ingezonden 30 augustus 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3620
Volledige titel: Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (Christen Unie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra (ingezonden 30 augustus 2011).