Kamervraag 2011Z15827

De terugkeer van de tienertour

Ingediend 29 juli 2011
Beantwoord 25 augustus 2011 (na 27 dagen)
Indiener Jetta Klijnsma (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie organisatie en beleid spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15827.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3410.html
1. NRC-next, 25 juli 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Come-back van Tienertoer»?1

  Ja, ik heb kennisgenomen van diverse mediaberichten over de terugkeer van de Tienertoer.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van het initiatief van de Culturele Jongeren Pas (CJP) om deze zomer een proef te doen met de Tienertoer?

  Ik vind het positief dat CJP het initiatief heeft genomen om, in het licht van de jarenlange samenwerking met NS, de Tienertoer nieuw leven in te blazen. Het gaat deze zomer om een proef. CJP en NS zullen monitoren of het initiatief aanslaat en op basis daarvan bekijken of en op welke manier de Tienertoer definitief terugkomt.

 • Vraag 3
  Wat vindt u van de hernieuwde doelstelling van de Tienertoer, namelijk om jongeren te verleiden meer culturele activiteiten te ondernemen?

  Ik sta hier positief tegenover. Deze doelstelling past immers in het beleid van dit kabinet, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord: «De overheid schept condities op het gebied van kunst en cultuur die de kwaliteit verhogen en de toegankelijkheid waarborgen. (...) Het kabinet wil meer ruimte geven aan de samenleving en het particulier initiatief en de overheidsbemoeienis beperken. Kunst en cultuur zijn tenslotte ook van en voor de samenleving.»

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat dit initiatief van de CJP door de scherpe prijs (33 euro voor drie dagen onbeperkt reizen) veel jongeren kan verleiden tot het ondernemen van culturele activiteiten, Nederland te verkennen en jongeren laat kennis maken met het openbaar vervoer?

  Net als CJP en NS zal ik met belangstelling volgen of dit initiatief aanslaat.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat dit een prachtig initiatief is, wat zeer nieuwsgierig maakt naar de uitkomsten van de proef?

  Zie mijn antwoorden op de vragen 2 en 4.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de uitkomsten van deze proef te betrekken bij de discussie rond de toekomst van de Cultuurkaart voor jongeren?

  In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat (de overheidssubsidie voor) de Cultuurkaart wordt geschrapt. Het aanstaande schooljaar is het laatste waarin de Cultuurkaart in de huidige vorm zal bestaan. Als er maatschappelijke en/of particuliere initiatieven zijn om de Cultuurkaart en/of de Tienertoer in de toekomst voort te zetten, dan staat het kabinet daar positief tegenover.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15827
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de terugkeer van de Tienertoer (ingezonden 29 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3410
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de terugkeer van de Tienertoer (ingezonden 29 juli 2011).