Kamervraag 2011Z15694

Het beter aanbesteden van de 'gratis schoolboeken'

Ingediend 21 juli 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 22 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15694.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3282.html
1. NRC Handelsblad, 19 juli 2011.
  • Vraag 1
    Wat is uw inhoudelijke reactie op het artikel «Wat een mislukking, die schoolboekenwet»? Kunt u de geschetste problemen die in het artikel worden aangegeven bevestigen? Zo nee, welke niet, en waarom niet?1
  • Vraag 2
    Wat is uw inhoudelijke reactie op de voorgestelde verbeterpunten in het artikel, namelijk dat scholen hun aanbesteding aanbieden in percelen en dat de schoolboekfinanciering niet meer per leerling wordt geëxpliciteerd, maar in het algemene schoolbudget wordt opgenomen?
  • Vraag 3
    Bent u bereid om de evaluatie van de effectiviteit van de gratis schoolboeken te vervroegen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15694
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het beter aanbesteden van de «gratis schoolboeken» (ingezonden 21 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3282
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het beter aanbesteden van de «gratis schoolboeken» (ingezonden 21 juli 2011).