Kamervraag 2011Z15383

Uitspraken van de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap beterffende de BTW-verhoging op Podiumkunsten

Ingediend 11 juli 2011
Beantwoord 17 augustus 2011 (na 37 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen belasting cultuur en recreatie financiën kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15383.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3326.html
1. http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/08/zijlstra-in-nrc-spijt-van-hogere-btw-kunstsector/
 • Vraag 1
  Kunt u nader duiden hoe zij haar verhoging op BTW voor de Podiumkunsten beoordeelt? Is de regering inderdaad van mening dat dit een «niet voldragen» beleidsbeslissing was?1

  In het Regeerakkoord staat dat het kabinet op het terrein van cultuur meer ruimte wil geven aan de samenleving en particulier initiatief, en overheidsbemoeienis wil beperken. De BTW-verhoging voor de podiumkunsten maakt onderdeel uit van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen op dit gebied. In mijn interview staat overigens niet dat het verhogen van het BTW-tarief een «niet voldragen» beleidsbeslissing was.
  In het democratisch besluitvormingsproces heeft een intensieve weging van de verschillende argumenten plaatsgehad. Het voorstel is uiteindelijk door de Tweede en Eerste Kamer met meerderheid van stemmen aangenomen. De besluitvormingsprocedure van de maatregel is hiermee voldragen. Voor de podiumkunstsector is daarbij nog een halfjaar uitstel overeengekomen waardoor de maatregel per 1 juli 2011 is ingegaan. De gevolgen van de maatregel zullen nauwlettend worden gevolgd.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dit soort beleidsbeslissingen voldragen behoren te zijn, zeker wanneer zij zo'n groot effect hebben op de sector, die juist werd opgeroepen meer eigen inkomsten te genereren?

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de BTW-verhoging zo spoedig mogelijk ongedaan te maken?

  Het kabinet ziet geen aanleiding om de besluitvorming, die met instemming van een meerderheid van uw Kamer tot stand is gekomen, terug te draaien.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15383
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over uitspraken van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de BTW-verhoging op Podiumkunsten (ingezonden 11 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3326
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over uitspraken van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de BTW-verhoging op Podiumkunsten (ingezonden 11 juli 2011).