Kamervraag 2011Z13149

Slachtoffers van mensenhandel die maar in de helft van de gevallen aangifte doen

Ingediend 17 juni 2011
Beantwoord 5 juli 2011 (na 18 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), André Elissen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z13149.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3061.html
1. Maar helft slachtoffers mensenhandel doet aangifte» (http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2445417/2011/06/15/Maar-helft-slachtoffers-mensenhandel-doet-aangifte.dhtml).
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Maar helft slachtoffers mensenhandel doet aangifte»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe komt het dat maar de helft van de slachtoffers van mensenhandel aangifte doet? Bent u bereid om hier, zoals CoMensha vraagt, nader onderzoek naar te doen?

  Ik verwijs naar het antwoord op vragen 3 en 4 van het lid Arib (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 3060).

 • Vraag 3
  Wat gaat u doen om het percentage slachtoffers dat aangifte doet te verhogen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  In welk percentage van de gevallen waarin géén aangifte is gedaan, is er overgegaan tot ambtshalve vervolging? Indien dit percentage lager is dan 100%, kunt u dan toelichten waarom er bij mensenhandel niet altijd vervolging wordt ingesteld?

  Het Openbaar Ministerie heeft mij deze percentages niet kunnen geven, omdat deze gegevens niet centraal geregistreerd worden. Over de overwegingen om al dan niet tot vervolging over te gaan valt evenwel het volgende te zeggen. De verklaring van een slachtoffer (in de vorm van een aangifte of getuigeverklaring) draagt in belangrijke mate bij aan het bewijs. Het doen van aangifte is echter geen vereiste om tot vervolging over te gaan. Het bewijs dat sprake is van mensenhandel kan ook uit andere middelen blijken, zoals afgeluisterde telefoongesprekken en verklaringen van verdachten en getuigen. De aanpak van mensenhandel is reeds een aantal jaren een speerpunt van het Openbaar Ministerie, dat hierin ook in 2010 heeft geïnvesteerd. Waar mogelijk gaat het Openbaar Ministerie dan ook over tot vervolging van verdachten van mensenhandel, ook wanneer er geen aangifte is gedaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z13149
Volledige titel: Vragen van de leden Elissen en Helder (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over slachtoffers van mensenhandel die maar in de helft van de gevallen aangifte doen (ingezonden 17 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3061
Volledige titel: Vragen van de leden Elissen en Helder (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over slachtoffers van mensenhandel die maar in de helft van de gevallen aangifte doen (ingezonden 17 juni 2011).