Kamervraag 2011Z11233

Het bericht ‘KPN zet app-heffing door’

Ingediend 27 mei 2011
Beantwoord 8 juli 2011 (na 42 dagen)
Indiener Jhim van Bemmel (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11233.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3096.html
1. http://nos.nl/artikel/243324-kpn-zet-appheffing-voorlopig-door.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «KPN zet app-heffing door»?1

  Ja, daar ben ik bekend mee.

 • Vraag 2
  Wat is uw oordeel over het feit dat KPN deze app-heffingen, tegen de duidelijk uitgesproken wens van een meerderheid van de Kamer in, wil doordrukken?

  De wens van de meerderheid van uw Kamer is nog eens verwoord in het amendement Verhoeven c.s. (TK 2010–2011, 32 549, nr. 17). Inmiddels is het gestelde in dat amendement onderdeel geworden van het wetsvoorstel ter wijziging van de Telecommunicatiewet. Vanaf het moment dat deze wet van kracht wordt, moet KPN daar gewoon aan voldoen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat KPN onverantwoord bezig is en de consument onnodige kosten wil laten betalen? Zo nee, waarom niet?

  De grote bloei en innovatie op het gebied van internet van de afgelopen jaren zijn voor een belangrijk deel te danken aan de opkomst van nieuwe diensten en toepassingen. Ik vind het ongewenst dat de opkomst van dergelijke diensten, zoals «Skype» en «What’s app», via een extra heffing belemmerd wordt door de transporteur van deze diensten omdat ze ten koste zouden gaan van zijn bel- en sms-inkomsten. Ik verwijs u verder naar mijn brief van 10 juni jongstleden met als onderwerp «Overwegingen ten aanzien van het amendement Verhoeven c.s. over netneutraliteit» (TK 2010–2011, 32 549, nr. 37).

 • Vraag 4
  Bent u bereid om KPN op te roepen om af te zien van deze app-heffingen en erop te wijzen dat deze heffingen niet mogen worden ingevoerd, gezien het feit dat een meerderheid van de Kamer zich hier duidelijk tegen heeft uitgesproken? Zo nee, waarom niet?

  Een verbod op dergelijke app-heffingen is inmiddels onderdeel van het wetsvoorstel ter aanpassing van de Telecommunicatiewet.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11233
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «KPN zet app-heffing door» (ingezonden 27 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3096
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «KPN zet app-heffing door» (ingezonden 27 mei 2011).