Kamervraag 2011Z09848

Het bericht dat de NAVO 61 bootvluchtelingen heeft laten sterven op de Middelandse Zee

Ingediend 13 mei 2011
Beantwoord 15 juni 2011 (na 33 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal militaire missies organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09848.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2828.html
1. www.nos.nl 9 mei 2011: «NAVO liet bootvluchtelingen sterven».
 • Vraag 1
  Kent u het bericht1 dat de NAVO volgens overlevenden niet ingreep toen de opvarenden van een schip met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee in de problemen kwam, waardoor 61 mensen zijn omgekomen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt de lezing van de overlevenden dat ze een paar keer zijn gezien door helikopters en een schip van de NAVO? Zo ja, waarom is er dan geen hulp geboden? Is het waar dat de Italiaanse kustwacht contact heeft gelegd met de opvarenden en ook voedsel heeft verstrekt, maar dat verdere hulpverlening uitbleef?

  Nee. De NAVO (Maritime Component Headquarters van Unified Protector) heeft een intern onderzoek verricht en op basis daarvan geconcludeerd dat NAVO schepen niet betrokken zijn geweest bij dit incident. Het enige schip dat voldoet aan de beschrijving in de media, een aircraft carrier, was meer dan honderd zeemijlen verwijderd van het schip in nood. Ook andere NAVO eenheden hebben geen noodsignalen ontvangen. Nederland heeft in de JBZ-raad van 12 mei opheldering gevraagd over dit incident en mogelijke Italiaanse betrokkenheid hierbij. Ik beschik op dit moment niet over aanwijzingen dat de Italiaanse kustwacht afwist van de noodsituatie van de opvarenden.

 • Vraag 3
  Bent u bereid in NAVO- en in JBZ-verband aan te dringen op een grondig onderzoek naar wat er precies is gebeurd en zo nodig om maatregelen te vragen om dit soort humanitaire drama’s te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  Het NAVO onderzoek is afgerond. De NAVO is zich zeer goed bewust van haar verantwoordelijkheid onder internationaal maritiem recht met betrekking tot «Safety of Life at Sea» (SOLAS), is voortdurend alert op schepen in nood en werkt daartoe samen met de maritieme autoriteiten van buurlanden.
  Zie onder 2. In EU-verband worden op dit moment al inspanningen gepleegd om dit soort tragische incidenten te voorkomen. Zo is het Europees agentschap voor de coördinatie van de buitengrenzen (Frontex) om ondersteuning gevraagd. Op 20 februari 2011 is de door Frontex gecoördineerde gezamenlijke operatie HERMES van start gegaan in het maritieme grensgebied in de Middellandse Zee tussen Italië en de Noord-Afrikaanse kust. De Europese Commissie heeft extra middelen vrijgemaakt ter ondersteuning van deze operatie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09848
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Immigratie en Asiel en van Defensie over het bericht dat de NAVO 61 bootvluchtelingen heeft laten sterven op de Middellandse Zee (ingezonden 13 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2828
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Immigratie en Asiel en van Defensie over het bericht dat de NAVO 61 bootvluchtelingen heeft laten sterven op de Middellandse Zee (ingezonden 13 mei 2011).