Kamervraag 2011Z09763

Een Israelische spoorlijn

Ingediend 12 mei 2011
Beantwoord 17 juni 2011 (na 36 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Léon de Jong (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09763.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2859.html
1. http://fresnozionism.org/2011/05/nif-funds-successful-boycott-action
  • Vraag 1
    Kent u het bericht dat Deutsche Bahn zich onder druk van linkse extremisten heeft teruggetrokken uit een samenwerkingsproject met de Israelische spoorwegen?1

    De regering is bekend met het bericht dat Deutsche Bahn zich heeft teruggetrokken.

  • Vraag 2
    Wilt u onderzoeken of van Nederlandse zijde een levensvatbaar samenwerkingsaanbod kan worden gedaan om deze fantastische spoorlijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem te voltooien? Zo nee, waarom niet?

    Nee, dit is niet aan de orde. De regering ziet in het algemeen geen taak voor de Nederlandse overheid om behulpzaam te zijn bij de aanleg van spoorlijnen in landen met een hoge economische ontwikkeling zoals Israël, tenzij er een aanwijsbaar economisch belang voor Nederland of voor Nederlandse marktpartijen is. Dit is niet het geval.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09763
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en De Jong (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu over een Israelische spoorlijn (ingezonden 12 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2859
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en De Jong (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu over een Israelische spoorlijn (ingezonden 12 mei 2011).